ABRAHAM KUYPER

Abraham Kuyper (1837-1920) was de oprichter van Nederlands eerste echte politieke partij, de Antirevolutionaire Partij (ARP), een van de voorlopers van het CDA.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2004 door Marten Douma

DANDY TOT OP HET BOT

Het ligt voor de hand Couperus als dandy te bestempelen: hij droeg zeer verfijnde kleren, praatte in het openbaar met een geforceerde falcetstem en kwam gemaniëreerd over.

Lees meer
Geplaatst op 18 december 2003 door Edwin van der Veldt

HOLLANDSE TRADITIE

Kort gezegd zouden termen als neutraliteit, vrijhandel, afkeer van continentale machtspolitiek, commercialisme en legalisme steeds weer terugkerende elementen zijn...

Lees meer
Geplaatst op 16 december 2003 door Jerrol Renfurm

MARSHALLHULP EN DE SOVJET UNIE

Er is in de literatuur over de Koude Oorlog weinig onderzoek verricht naar de beweegredenen van de Sovjet-Unie en Oost-Europa om de Marshallhulp te weigeren. Er wordt door veel auteurs van uitgegaan dat het voor de Sovjet-Unie voor de hand lag de hulp te weigeren vanwege politiek-ideologische motieven.

Lees meer
Geplaatst op 11 december 2003

PACT VAN LOCARNO

Hoewel het Pact van Locarno slechts enkele jaren werkzaam is geweest, werd het door velen toch gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de politiek na  WO I.

Lees meer
Geplaatst op 1 december 2003