GEORGE W. BUSH

Geplaatst op 12 maart 2007 door Frank Heinen
Dat George W. Bush nou niet bepaald de beste of slimste Amerikaanse president is die de geschiedenis heeft voortgebracht, zal waarschijnlijk velen genoegzaam bekend zijn.

Zijn met versprekingen doorspekte redevoeringen tijdens zijn eerste ambtstermijn zijn nog immer legendarisch en vrouwlief Laura vertelt regelmatig grappig bedoelde, doch pijnlijke anekdotes over de intellectuele desinteresse die George W. doorgaans aan de dag legt. bush.jpg

Ook op beleidsmatig terrein heeft Bush zich over het algemeen gedragen als een losgeslagen olifant in een porseleinkast. De tot politiek dogma verheven “war on terror” heeft niet veel meer opgeleverd dan een volledig gedestabiliseerd Irak en talloze met Amerikaanse soldaten gevulde lijkenzakken. Bovendien hebben Bush, Cheney en consorten handig gebruik gemaakt van de na 11 september 2001 ontstane paniek om wezenlijke constitutionele grondrechten op te schorten en zo de greep van de overheid op de Amerikaanse burgers te verstevigen.

Het zal dan ook weinig verbazing wekken dat Bush door de meeste historici een plaats krijgt toebedeeld in het rijtje van slechtste presidenten aller tijden. Hij heeft alleen concurrentie van Richard Nixon (1969-1974) en Warren G. Harding (1921-1923). Nixon stond vooral te boek als een pathologische leugenaar met paranoïde trekjes en heeft in Amerika niet voor niets de weinig vleiende bijnaam “Tricky Dick” gekregen. Deze negatieve eigenschappen leidden uiteindelijk tot de Watergate-affaire, een van de grootste schandalen uit de Amerikaanse politieke geschiedenis. Harding is bij het grote publiek waarschijnlijk wat minder bekend, maar stond vooral te boek als een incompetente president die politieke ambten te pas en te onpas verdeelde onder corrupte politieke vriendjes zonder daarbij al te veel acht te slaan op hun politieke en bestuurlijke kwaliteiten.

Veel nieuwsvolgers zullen dan ook raar opkijken van het plan dat de Texaanse sheriff van de mondiale politiek nu weer heeft uitgebroed. Bush wil het defensiebudget fors verhogen en is van plan om nog maar eens ettelijke miljarden in de bodemloze putten Afghanistan en Irak te storten. Het extra geld wordt, waarom ook niet, voornamelijk gegenereerd door fors te bezuinigen op de publieke gezondheidszorg. Ik denk eerlijk gezegd dat deze maatregel onderdeel uitmaakt van een welbewust plan van de president om, ondanks zijn falende beleidsvoering, toch een prominente plaats te veroveren in de geschiedenisboeken.

Met uitzondering van de nationalistische, dogmatisch-christelijke kruisvaarders- die elke moslim, onpatriottische landgenoot of niet-Amerikaanse verschoppeling die zich niet welwillend verzoent met de positie van de VS als mondiaal alleenheerser zien als een snode discipel van de antichrist- hebben de meeste Amerikaanse burgers het inmiddels wel gehad met George W. Bush. De nieuwe plannen zijn dan ook waarschijnlijk een ultieme poging van de huidige president om zijn twee bovengenoemde voorgangers naar de kroon te steken.

Het is immers altijd beter om een heel hoofdstuk in de kronieken der geschiedenis te beslaan dan gereduceerd te worden tot een veredelde voetnoot, nietwaar George?  

Bericht geplaatst in: artikel