HITLER HAD EEN REKENING BIJ DE POSTBANK

Geplaatst op 1 juli 2004

De Postbank gaat archiefonderzoek doen naar een rekening van Adolf Hitler, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij de voorloper van deze bank bestond.

"De Postbank gaat archiefonderzoek doen naar een rekening van Adolf Hitler, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij de voorloper van deze bank bestond. Dit gebeurt naar aanleiding van een ontdekking van de Engelse schrijver Chris Wetton in het archief van de Britse geheime dienst, zo bericht de Volkskrant.

De schrijver ontdekte twee documenten waarin melding werd gemaakt van een rekening bij de Nederlandse Post-, Cheque- en Girodienst. Het gironummer 211846 werd officieel toegeschreven aan Eber Nachfolger uit München, maar een belastinginspecteur stelde vast dat 'de rekening toebehoorde aan Herr Hitler'.

De Postbank laat weten dat de rekening is opgeheven. Wanneer en onder welke omstandigheden dat is gebeurd is niet duidelijk. Onderzocht wordt nog hoe lang Hitler de rekening bij de Nederlandse bank heeft gehad.

Wetton stuitte op het document tijdens onderzoek dat hij verrichtte voor zijn boek Hitler's Fortune, over de persoonlijke rijkdom van Hitler. Op een brief met vragen over Hitlers rekening die hij aan de Postbank heeft gestuurd, heeft Wetton nooit reactie gehad. "Ze hoeven zich niet te schamen. Zware criminelen hebben tegenwoordig overal bankrekeningen", zegt de Engelsman."

(Bron: Novum)
Bericht geplaatst in: nieuwtje