EUROPESE UNIE VOOR DUMMIES

Geplaatst op 1 januari 2005
“Europa voor dummies” is misschien niet de beste titel voor dit degelijk informatief handboek. De auteur is een overtuigd Europeaan en beseft dat de meeste inwoners die overtuiging niet hebben.
“Europa voor dummies" is misschien niet de beste titel voor dit degelijk informatief handboek. Auteur Sander Simons is een overtuigd Europeaan en beseft dat de meeste inwoners die overtuiging niet hebben. Brussel, Luxemburg en Straatsburg liggen ver van hun bed en worden dikwijls gebruikt als schietschijven voor al wat in hun ogen fout gaat of beter moet kunnen.

Simons heeft 17 jaar ervaring in de journalistiek en weet wat er in Brussel omgaat. Hij heeft een zeer vlotte pen en stelt de organisatie doorzichtig en zonder veel vakjargon voor.
Als instap begint hij met een “spiekbrief", waarin schematisch de voordelen, instellingen, kosten en lidstaten opgesomd worden.

Dan volgen er vijf delen of 23 hoofdstukken.

Deel I laat zien hoe de Unie in elkaar zit, hoe de relatie is tussen Brussel en de 25 regeringen, waar het geld vandaan komt en naartoe gaat, hoe de club gegroeid is van 6 naar 25.
Simons beklemtoont de voordelen voor de burger: vrede en stabiliteit binnen de Unie, een grote vorm van veiligheid, groeiende welvaart, aandacht voor milieu, veilige voeding en betrouwbare producten, toegang tot medische zorg in alle lidstaten, een één gemaakte markt, de euro in de meeste landen. Hij verklaart ook waarom de meeste Britten hun pond willen behouden.
Deel II gaat grondig in op de werking van Commissie, Parlement, Raad van regeringsleiders, Hof van Justitie en toont telkens de sterke en zwakke kanten.
In deel III leren we hoe richtlijnen en compromissen ontstaan en toegepast worden, welke rol de pers en de lobbyisten spelen, hoe je via de EPSO ambtenaar kunt worden, welke talen je moet kennen.
Deel IV kijkt in de toekomst: nieuwe lidstaten, de grondwet, de rol van de E.U. in de wereld.
Deel V tenslotte behandelt tien vooroordelen, tien twijfels en de tien nieuwe landen.

Een sterk op Nederland georiënteerde bibliografie en een register sluiten het geheel af. Simons heeft geen theoretisch–filosofisch traktaat geschreven ; daarvoor kun je o.m. terecht bij George Steiner, “De idee Europa".

Maar met grafieken, pictogrammen, kadertjes, anekdotes maakt hij duidelijk wie allemaal voordeel heeft bij … tabak, hoe de prijzen van levensmiddelen tot stand komen, hoe ze zouden zijn zonder subsidies, voor welke onderwerpen het Hof bevoegd is, wie er een beroep op kan doen, in welke steden welke instellingen huizen, wat de E-nummers op voedsel betekenen, hoe men stemt met gekwalificeerde meerderheden, hoe je moet solliciteren bij de EPSO en zoveel andere praktische zaken.

Hoewel hij een grote voorstander is van de E.U., laat hij ook zijn kritiek horen op zaken die nog veel te traag gaan. De voorbeelden die hij aanhaalt, zijn iets te dikwijls afgestemd op de Nederlandse lezer i.p.v. op de Europese.

De hoeveelheid onderwerpen is zo groot en zo uiteenlopend, dat het register onmisbaar is.

De doelgroep dan: leraren, studenten in politieke wetenschappen of rechten, toekomstige vertalers en tolken, kandidaten voor een Europees examen, politici, journalisten, al wie het nieuws volgt en net iets meer wil weten over frequent gehanteerde begrippen zoals Europese commissie, Verdrag van Maastricht of vrij verkeer van personen en goederen.

Referentie: Sander SIMONS, Europese Unie voor dummies. Uitgeverij Pearson Education, Amsterdam, 2004. XXIV + 383 p. ; foto"s, schema"s, tabellen, cartoons. ISBN90 430 0884 2
Bericht geplaatst in: boekrecensie