STAMBOOM.NL NU OOK OP THEMATIS ERFGOEDPORTAAL

Geplaatst op 3 april 2005
De genealogische website Stamboom.nl is nu ook doorzoekbaar via het Thematis Erfgoed Portaal.
De genealogische website Stamboom.nl, een database met genealogische infor-matie van particulieren die via de afdeling Computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging beschikbaar wordt gesteld en een schat aan genealogische informatie biedt is nu ook doorzoekbaar via het Thematis Erfgoed Portaal.
 
Het Thematis Erfgoed Portaal geeft toegang tot miljoenen objecten uit beelddatabanken, bibliotheken, kranten en tijdschriften, archieven, akten en registers, genealogische databases, musea en catalogi van Nederlandse erfgoedinstellingen.

Het Thematis platform, dat de motor van het Erfgoed Portaal vormt, zorgt ervoor dat via het zoekmodel de aangesloten en geselecteerde databases integraal en gelijktijdig worden doorzocht. Uniek aan deze methode is dat de informatie uit de verschillende databases niet eerst centraal samengebracht en geïndexeerd hoeft te worden. Dit betreffen Atlantis databases, Thematis informatieschillen en landelijke informatieschillen (bv. TOP van Diva). Op een later tijdstip zullen ook andere databases aan-gesloten worden. Organisatie kunnen dan hun eigen Thematis platform operationaliseren met eigen databases, zoekmodel en vormgeving.

De selectie van de gewenste soorten van informatie, regio's en aanbieders bepaalt welke databases worden doorzocht. Via vrije zoektermen, personen, onderwerpen, plaatsen en/of perioden wordt bepaald welke informatie uit de databases wordt geselecteerd.

Zoekvragen worden rechtstreeks uitgevoerd op de databases van de in Thematis participerende instellingen. De informatie is daarom altijd up-to-date.
 
Op het Thematis Erfgoed Portaal dat eind vorig jaar met ca. 50 aangesloten databases van ca. 15 instellingen van start ging, worden wekelijks nieuwe databases aangesloten. Als dit portaal al niet de grootste verzameling van historische informatie is zal het dat zeker worden.

De huidige deelnemers zijn het Apeldoorns Archief CODA, Brabant Historisch Informatie Centrum, Drents Archief, gemeente- of stadsarchieven van Barneveld, Den Bosch, Ede, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag; Historisch Centrum Leeuwarden, Historisch Centrum Overijssel, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Regionaal Historische Centra van Bergen op Zoom en Eindhoven, SAB Deventer, TOP-Diva, Tresoar (Fries archief), het Zeeuws Archief en nu dan ook de afdeling Computergenealogie van de NGV.
 
Volgens Ton te Meij, voorzitter van de afdeling Computergenealogie van de NGV ligt het voor de hand dat binnen de afdeling zal worden bekeken of ook andere websites van de afdeling voor deelname aan Thematis Erfgoed Portaal in aanmerking komen. "Daarbij valt te denken aan onze hoofdsite waar ook eigen websites van leden en geïnteresseerden zijn ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de site van ons genealogisch computerprogramma GensDataPro, met welk programma ook websites kunnen worden gebouwd. Gebruikers van dit programma wordt gevraagd hun site ook hier aan te melden zodat ervaringen met andere gebruikers kunnen worden gedeeld. Op dit moment zijn we bezig om een aparte site te bouwen waar diverse bronnen zijn ondergebracht. Waar het ons om gaat is de vindbaarheid van de NGV te vergroten. Samenwerking met de ontwikkelaars van Thematis is een van de manieren om dat te bereiken", aldus te Meij.
 
Over de NGV afdeling Computergenealogie
De afdeling Computergenealogie van de NGV wil de individuele genealoog ten dienste zijn bij genealogisch onderzoek en bevordert dit onderzoek door middel van de mogelijkheden, die de automatisering biedt. De afdeling geeft het tijdschrift, 'GensData', uit met onderwerpen die verband houden met de automatisering op het gebied van de genealogie. Daarnaast ontwikkelt zij programmatuur, bevordert het de geautomatiseerde ontsluiting van genealogische bronnen en biedt of verwijst naar geautomatiseerde genealogische bestanden. Daarnaast geeft de afdeling voorlichting en cursussen over het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het onder-zoek naar en het vastleggen van genealogische gegevens. Regelmatig worden afde-lingsbijeenkomsten en landelijke genealogische computerdagen georganiseerd.
Tenslotte biedt de afdeling ondersteuning aan de Nederlandse Genealogische Vereniging op het gebied van de automatisering en stelt voor de andere afdelingen serverruimte beschikbaar.
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje