NATIONALE GESCHIEDENIS IS NIET LEUK VOOR DE BUURLANDEN

Geplaatst op 8 april 2005
Het huidige debat over de historische canon is niet uniek voor Nederland. Dit onderwerp speelt in vrijwel elk land. Tot op heden is Nederland een voortrekkersland in Europa en in de wereld...

Het huidige debat over de historische canon is niet uniek voor Nederland. Dit onderwerp speelt in vrijwel elk land. Tot op heden is Nederland een voortrekkersland in Europa en in de wereld als het gaat om het vinden van een balans tussen nationale en wereldgeschiedenis. De huidige ontwikkelingen in Nederland dreigen die voorsprong echter teniet te doen.

Onderzoek door EUROCLIO, de Europese organisatie voor geschiedenisonderwijs, toont aan dat in Europa wel veel gesproken wordt over de noodzaak van ‘Global History’ en over de consequenties van de voortschrijdende Europese integratie voor de overwegend nationaal georiënteerde geschiedeniscurricula, maar dat in de praktijk alles bij het oude blijft. Het ontbreekt aan kennis, visie en moed. De snelle internationale ontwikkelingen brengen onzekerheid met zich mee, waardoor velen in Europa steun lijken te zoeken bij een geromantiseerd nationaal verleden.

Ook Nederland is nu, met de hernieuwde aandacht voor ouderwetse opvattingen over het Nationale verleden, op weg een stap terug in de tijd te zetten.

Internationale geschiedenis beperkt zich in het Europese onderwijs tot West-Europa en Noord-Amerika. Oost-Europa speelt een marginale rol en de rest van de wereld komt nauwelijks aan bod. Belangrijke thema’s als gender, mensenrechten, multiculturaliteit en samenleving staan hoog op de onderwijsagenda’s van internationale organisaties als UNESCO en de Raad van Europa. In de Europese geschiedeniscurricula vinden zij echter geen plaats.

Dit roept de vraag op wat dan nog het nut van geschiedenisonderwijs is, als zij jonge mensen onvoldoende voorbereidt op de moderne samenleving. Deze kwesties komen uitgebreid aan bod op EUROCLIO’s jaarlijkse conferentie waar vertegenwoordigers van organisaties van geschiedenisdocenten uit 40 Europese landen aanwezig zijn.

Gaining Equilibrium?
Building from the Local to the Global Perspective
EUROCLIO Annual Conference and Professional Training Development Course
Riga, Latvia, April 11-17, 2005

Voor meer informatie:
Huibert Crijns, project manager 06-26562622
Joke van der Leeuw-Roord, director 06-54712803
EUROCLIO, Juliana van Stolberglaan 41, Den Haag

www.eurocliohistory.org

 

 
Bericht geplaatst in: nieuwtje