IN DANK AANVAARD - DRIE JUBILERENDE COLLECTIES IN DE UBA

Geplaatst op 11 april 2005
Drie uiteenlopende bijzondere collecties waar de Universiteitsbibliotheek Amsterdam al meer dan een eeuw zorg voor draagt, worden belicht tijdens de tentoonstelling In dank aanvaard.
Bijzonder drieluik in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Drie uiteenlopende bijzondere collecties waar de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) al meer dan een eeuw zorg voor draagt, worden deze zomer speciaal belicht tijdens de tentoonstelling In dank aanvaard - drie jubilerende collecties in de UBA.
Op 12 mei opent de tentoonstelling waarin de collecties van de Bibliotheca Rosenthaliana, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), centraal staan. De expositie vertelt het verhaal van hun komst naar de Universiteitsbibliotheek (respectievelijk 125, 125 en 150 jaar geleden) en hoe zij de bestaande collectie hebben aangevuld, verrijkt en verdiept.
 
In de tentoonstelling wordt de bezoeker geïnformeerd over de omvangrijke en meestal verborgen schatten van de drie collecties en wordt tegelijkertijd dankbaarheid uitgedrukt tegenover de gulle gevers.
 
Bibliotheca Rosenthaliana
De kern van de Bibliotheca Rosenthaliana wordt gevormd door de collectie van Leeser Rosenthal (1794-1868). Die verzameling van meer dan 6000 banden judaica en hebraica werd in 1880 aan de Universiteitsbibliotheek geschonken en sinds die tijd enorm uitgebreid door aanvullende schenkingen en een gericht aankoopbeleid. Tegenwoordig wordt de collectie beschouwd als de grootste joodse collectie op het Europese continent. Zowel gedrukte boeken als handschriften, gravures, periodieken, foto’s en prenten maken deel uit van de collectie.
 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
De Bibliotheek en Kaartenverzameling van het KNAG (opgericht 1873) werd in 1880 toevertrouwd aan de zorgen van de Universiteitsbibliotheek. Het KNAG én de UB hebben deze collectie ‘Geografie en Reizen’ door ruil en schenking, maar ook door aankoop enorm weten uit te breiden. Tegenwoordig bestaat het geheel uit tienduizenden boeken en tijdschriften, fotomateriaal, ca. 135.000 kaarten, ca. 5.000 atlassen en tientallen globes, deels het oude bezit van het KNAG. Recent is een beelddatabank in gebruik genomen die een mooi zicht op het cartografische deel van de collecties biedt.
 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
De KNMG werd opgericht in 1849 en begon vrijwel onmiddellijk met de aanleg van een verzameling werken over de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland. Al in 1855 werd deze collectie in bruikleen gegeven aan de toenmalige Stedelijke Bibliotheek. De collectie behoort tot de meest complete en uitgebreide verzamelingen op dit gebied. Meer dan 36.000 vroege drukken, handschriften, moderne uitgaven en wetenschappelijke tijdschriften staan ter beschikking van bezoekers en onderzoekers. Deze collectie viert dit jaar haar 150-jarig jubileum.
 
Tentoonstelling: In dank aanvaard - drie jubilerende collecties in de UBA
Periode: van 12 mei t/m 26 augustus 2005
Openingstijden: elke werkdag van 13:00 - 17:00 uur
Plaats: tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek UvA, Singel 425, Amsterdam
Te bereiken: met tram 1, 2 en 5 halte Koningsplein
Toegang: gratis
Samenstellers tentoonstelling: Emile Schrijver, conservator Bibliotheca Rosenthaliana, Jan Werner, conservator Kaarten & Atlassen en Bram Schuytvlot, custos collectie KNMG Universiteitsbibliotheek UvA.
Contactpersoon: tentoonstellingscoördinator Mieke Beumer, tel. 020-525 2417; W.G.M.Beumer@uva.nl
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje