AAN HET WERK!

Geplaatst op 14 oktober 2005
De regering wil bijstandsmoeders laten werken in de naschoolse kinderopvang. Niet alle kamerleden zijn voor. In de jaren dertig was het normaal dat werklozen via werkverschaffingsprojecten werkten. Zo is het Amsterdamse Bos vanaf 1934 grotendeels aangelegd door werkloze Amsterdammers.

De regering wil bijstandsmoeders laten werken in de naschoolse kinderopvang. Niet alle kamerleden zijn voor. In de jaren dertig was het normaal dat werklozen via werkverschaffingsprojecten werkten. Zo is het Amsterdamse Bos vanaf 1934 grotendeels aangelegd door werkloze Amsterdammers.

Vanaf 1929 verkeerde Nederland in een economische crisis. Binnen enkele jaren waren 500.000 Nederlanders werkloos. Deze werklozen kregen steun van de regering: geld, kleding en voedselbonnen. Wel moesten ze zich een paar keer per dag melden op het stempelkantoor om 'muizelarij' (zwartwerken) te voorkomen.

Ter vermindering van de werkeloosheid bedacht de regering projecten die veel werk opleverden: werkverschaffingsprojecten. Zoals het bouwen van de Afsluitdijk of het aanleggen van het Haagse Zuiderpark. In 1934 startte het grootste werkverschaffingsproject: het Boschplan. Amsterdamse werklozen werkten verplicht aan de aanleg van het Amsterdamse Bos. Bij weigering werd je steun ingetrokken.
 

De aanleg van het Amsterdamse Bos:
het graven en planten was handwerk, machines waren er niet.
 
Zes dagen per week, drie maanden lang, werkten 1000 vooral ongeschoolde arbeiders in ploegen van 8 tot 12 man. Het inkomen was afhankelijk van de groepsprestatie. In een slechte groep verdiende je maar 12 gulden per week, terwijl de steun 15 gulden bedroeg. In de zogenaamde 'gouden ploegen', vol sterke jonge mannen, kon het loon tot 22 gulden oplopen.

Het graven en planten was handwerk, omdat er geen machines waren. 'Er waren onderwijzers en oudjes die krom liepen van de rugpijn, huilend, met bloedende handen', vertelde een jonge arbeider.

Het project duurde tot 1940. 'Want toen kwam', in de woorden van een bejaarde werkloze, 'gódzijdank de oorlog'. Tot 1940 werkten 20.000 werklozen aan de aanleg van het Amsterdamse Bos. De laatste boom werd in 1964 geplant, door een betaalde werknemer.
 
 
Bericht geplaatst in: artikel