VAN KIND TOT BURGER

Geplaatst op 18 oktober 2005
Het Nationaal Archief presenteert een nieuwe website voor het eindexamen HAVO en VWO in 2006 en 2007: ‘Van kind tot burger’,Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland 1780-1920.
Het Nationaal Archief presenteert een nieuwe website voor het eindexamen HAVO en VWO in 2006 en 2007: ‘Van kind tot burger’,Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland 1780-1920.
 
Meer dan 100 bronnen zijn op de nieuwe website te vinden. De website is gemaakt voor docenten en eindexamenkandidaten. Maar de bronnen zijn ook prima bruikbaar voor andere leerjaren of voor profielwerkstukken en praktische opdrachten.
 
Overheidsarchieven
Wat voor soort bronnenmateriaal heeft het Nationaal Archief hierover? De vele meters overheidsarchief leveren voorspelbare bronnen op. Bijvoorbeeld over de schoolstrijd. Die laat zich uitstekend volgen in het parlementaire debat tussen Thorbecke en Groen van Prinsterer. Hun persoonlijk archief bevestigt het beeld dat oprijst uit de Handelingen van de Tweede Kamer.
 
Particuliere archieven
Echt leuke zaken vind je in particuliere archieven, zoals het archief van W.H. de Beaufort. Deze politicus verzamelde eind 19e eeuw politieke pamfletten, niet alleen van zijn eigen partij maar ook die van zijn politieke tegenstanders.
 
En dan het archief van instituut Noorthey, waar de schoolcarrière van de toenmalige Prins van Oranje zich laat volgen, net zoals in de tamelijk kritische beschrijving door zijn gouverneur Jhr. E.A.O. de Casembroot.
 
Historische actualiteit
Vandaag hanteert het huidige kabinet de leus:’’Onderwijs, de baan van je leven’. De hele 19e eeuw was het van hetzelfde laken een pak. Ook toen was er een schreeuwend gebrek aan onderwijzers en ze werden bovendien slecht betaald. Hoe actueel kan geschiedenis zijn?
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje