DE CHINEZEN VAN DE BINNEN BANTAMMERSTRAAT

Geplaatst op 18 oktober 2005
In haar boek De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat vertelt Yocklang Chong het unieke verhaal van zes families, hun kinderen en kleinkinderen

Hoe vinden opeenvolgende generaties van een migrantengemeenschap hun weg in de Nederlandse samenleving? In haar boek De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat vertelt Yocklang Chong het unieke verhaal van zes families, hun kinderen en kleinkinderen; drie generaties die volkomen opgingen in de Nederlandse samenleving. Het was een proces dat voor de eerste, tweede en derde generatie verschillend heeft uitgepakt. Chong laat zien dat een integratieproces een eigen dynamiek heeft waarbij overheidsbeleid een stap achterblijft.


Aan het begin van de vorige eeuw kwamen Chinezen naar Nederland. Zij besloten om hier te blijven. Een zestal Chinese mannen trouwde met Nederlandse vrouwen. Zij vestigden zich in en rond de Binnen Bantammerstraat in Amsterdam. Hun vrouwen vormden een brug met de lokale bevolking. Deze eerste generatie maakte het eten buiten de deur populair bij de Nederlandse bevolking. Zij waren de succesvolle grondleggers van de Chinese restaurantbranche en verkregen hierdoor een gerespecteerde positie in de samenleving.

Na de Tweede Wereldoorlog profiteerden ook zij van de groeiende welvaart. Hun kinderen werkten mee in de zaak. De restaurantsector stelde deze tweede generatie in staat een goede boterham te verdienen. Daardoor konden zij zich onafhankelijk opstellen en zich zekerheid voor de toekomst verschaffen. Een opvallend verschil tussen deze en de vorige generatie is de investering in hun kinderen. Voor de eerste generatie was geld verdienen hun primaire drijfveer om een restaurant te beginnen en was de arbeid van hun kinderen noodzakelijk voor het eigen bedrijf.

De tweede generatie heeft duidelijk andere ambities voor zichzelf en hun nazaten. Zij investeerden hun verdiensten in de hoogst haalbare schoolopleidingen voor de kinderen. Zij gingen allen buiten de gemeenschap wonen. Het gevolg is dat er nu van de zes families bijna niemand meer in de buurt rond of in de Binnen Bantammerstraat woont en niemand meer een Chinees restaurant drijft. De derde generatie ontwikkelde zich tot hoogopgeleide professionals en wonen verspreid over de stad, Nederland of in het buitenland. Leden van deze generatie kennen elkaar niet meer. Voor hen is dit verworden tot een familieverhaal. Zij zijn werkelijk kosmopoliet en compleet opgegaan in de hen omringende samenleving.

De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat.
Een geschiedenis van drie generaties

Van Yocklang Chong
Yocklang Chong is cultureel antropoloog en verbonden aan de UvA.
ISBN90 5589 241 6; 296 pp.; NUR761; € 14,50
Bericht geplaatst in: boekrecensie