OUDSTE STENEN HUIS NEDERLAND GEVONDEN IN NIJMEGEN

Geplaatst op 14 oktober 2005
Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden in het centrum van Nijmegen funderingen aangetroffen van het tot nu toe oudste stenen huis van Nederland.

Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden in het centrum van Nijmegen funderingen aangetroffen van het tot nu toe oudste stenen huis van Nederland. In de bouwput aan de St. Josephhof zijn tevens antieke dakpannen en siervoorwerpen aangetroffen, wat er volgens de archeologen op duidt dat het gebouw kort na het begin van de jaartelling door zeer vooraanstaande mensen moet zijn gebruikt.

Nijmegen viert dit jaar het 2000-jarig bestaan. Dat de stad echt de oudste van Nederland is, is aan het eind van de vorige eeuw onomstotelijk vastgesteld na het vinden een gedeelte van een Romeinse godenpijler uit 14 na Chr. De funderingen van het nu aangetroffen gebouw dateren ongeveer uit 40 na Chr.

De gemeente wist volgens een woordvoerder wel bijna zeker dat er bij de bouwactiviteiten op de St. Josephhof Romeinse resten gevonden zouden worden. De vondst van het stenen huis heeft de stadsarcheologen toch verrast, omdat dit er op wijst dat Oppidum Batavorum, zoals Nijmegen in de Romeinse tijd heette, nog veel aanzienlijker moet zijn geweest dan tot nu toe aangenomen.

 
Bericht geplaatst in: nieuwtje