OMSTREDEN EERHERSTEL VOOR 'TUIG' VAN MUSSOLINI

Geplaatst op 25 januari 2006
Waren de soldaten en para-militaire troepen die Benito Mussolini in zijn nadagen vergezelden en verdedigden achtenswaardige ‘oorlogvoerende soldaten’ of 'ongeregelde hooligans’?
Waren de soldaten en para-militaire troepen die Benito Mussolini in zijn nadagen vergezelden en verdedigden achtenswaardige ‘oorlogvoerende soldaten’ of ging het om een stelletje ‘ongeregelde en eigenmachtig opererende hooligans’? Die op zichzelf academische vraag werd gisteren in de Italiaanse senaat ineens politieke werkelijkheid, toen daar een wetsontwerp in behandeling was, dat de positie van de ‘Soldaten van Salò’ regelt. Haalt die wet het, dan hebben Mussolini’s laatste getrouwen, hoezeer hun aantal ook geslonken is en zo oud als zij zijn, dezelfde status als de Italiaanse partizanen uit de Tweede Wereldoorlog.

Toen de geallieerden in 1943 op het Italiaanse schiereiland geland waren en de Duitse troepen als voorzorgsmaatregel het land van hun bondgenoten tot juist voorbij Rome bezetten, trok de Duce zich terug in een gat aan het Garda-meer, Salò, en stichtte er zijn laatste modelstaat. Die kon slechts bestaan onder Duitse protectie, maar dat weerhield een kleine 200 duizend man troepen er niet van hem te volgen en te blijven dienen. Hun staat van dienst bevat gruwelen van rechteloosheid, bandeloosheid en wreedheid. De perverse geschiedenis van de anderhalf jaar waarin Mussolini op bescheiden schaal nog iets te vertellen had, geniet bekendheid door de film die Pier Paolo Pasolini daar dertig jaar geleden over maakte, Salò, of de 120 dagen van Sodom.
 
Het gaat, in het wetsontwerp, om de soldaten die hem gevolgd waren. ‘Tuig’, zegt de officiële geschiedschrijving – maar ze zegt het niet al te luid en niet onweersproken, want een land dat indertijd ruim twintig jaar met gretig enthousiasme het fascisme heeft omhelsd kan zo’n periode niet gemakzuchtig afdoen als een zwarte bladzijde. De Nationale Alliantie, een van de partijen in de regering van Silvio Berlusconi, liet door haar senator Riccardo Pederizzi een wetsontwerp indienen dat de betrokkenen ‘militari belligeranti’ noemt.
 
Dat gaat oud-strijders en politici van links veel te ver, al was het maar doordat de paar duizend die er nog van leven dan dezelfde betiteling en behandeling krijgen als zij. ‘Het is een absurd en onzinnig voorstel’, zei Sergio Cofferati, oud-vakbondsleider en tegenwoordig burgemeester van Bologna. ‘Een schandelijke wet die probeert de geschiedenis te herschrijven’, zei de senator van de Groenen, Paolo Cento.
 
Links
Bron: {mosbookmarks:bm=844}
Bericht geplaatst in: nieuwtje