DROWNING GIRL

Hoewel het voorvoegsel ‘post’ in postmodernisme letterlijk een volgorde in tijd aanduidt, heeft het vanaf het begin meer de betekenis van ‘anti’ gehad.

Lees meer
Geplaatst op 12 februari 2005 door Ingrid van der Chijs