MET DE LOEP OP LANCASHIRE. KATOEN EN SAMENLEVING 1750-1850

De Industriële Revolutie, was een snelle, radicale omwenteling naar een industriële samenleving waarin de techniek een belangrijke rol speelde (Engels, Toynbee). Of misschien toch een geleidelijke ontwikkeling vanaf de 16e eeuw, niet puur economisch/technisch, maar breed maatschappelijk, meer continuïteit en minder discontinuïteit? Hij begon in Engeland, Europese landen volgden en hij duurde tot ver in de 20ste eeuw.

Lees meer
Geplaatst op 7 januari 2005 door Ernst Corbeek