EUROPE AND THE PEOPLE WITHOUT HISTORY

Eric Wolf schreef het boek ‘Europe and the People without History’, omdat hij de antropologische visie op het tot stand komen van de huidige, door kapitalisme gedomineerde maatschappij te beperkt vond. Het inzicht van vroegere antropologen (zoals Kroeber en Linton), dat culturen ontstaan zijn door de connecties, conflicten en interactie tussen volkeren, ontbreekt bij veel huidige antropologen, volgens Wolf. Zijn kritiek op de huidige antropologen is dan ook, dat zij etnografische, kleinschalige onderzoeken doen en hierbij niet ver genoeg om zich heen kijken.

Lees meer
Geplaatst op 15 september 2003