AFSCHEIDING IN ULRUM, 1834

Met de kerkelijke beweging in de 19e eeuw die we de Afscheiding noemen, verloor de Nederlandse Hervormde Kerk een deel van haar orthodoxe leden. Er vormden zich afgescheiden gemeenten. Uiteindelijk ontstonden zo gereformeerde kerken (in een bonte verscheidenheid).

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Peter van den Burg