Covers van de 20ste eeuw

Omslagen van tijdschriften zijn de beeldengalerij van een tijdvak. De grote gebeurteunissen, leiders, sterren, winnaars en verliezers worden vereeuwigd op de covers van Time Magazine, Newsweek, Der Spiegel en L'Express. Welke covers geven de belangrijkste momenten van de 20e eeuw weer?

Val van de Muur

9 november 2014

In augustus 1961, toen de Koude Oorlog ver beneden het nulpunt werd uitgevochten, besloot de Russische leider Chroesjtsjov tot een rigoureuze maatregel.

Martin Luther King

28 januari 2006

Martin Luther King beleefde zijn 'finest hour' in augustus 1963 toen honderdduizenden Amerikanen demonstreerden voor gelijke rechten (Freedom March, Washington) en hij zijn beroemde I have a dream-toespraak hield.

De auto

3 juli 2005

De Autokampioen heeft vlak na de tweede wereldoorlog 18.317 abonnees die voor een bedrag van vier gulden per jaar het commentaar lezen: toekomstige parkeerproblemen NU oplossen

Marilyn Monroe

28 januari 2005

Ze was het prototype van de prachtige blondine die met een mengeling van verleidelijkheid en naiviteit elke man deed geloven dat ze al zijn dromen zou waarmaken.

Mao Zedong

28 januari 2005

In de jaren zestig verloor Mao de greep op de ontwikkelingen. Geheel volgens zijn karakter sloeg hij terug met de 'Culturele Revolutie'. Jonge milities verkondigden Mao's zuivere leer...

Kolonialisme

28 januari 2005

Na de Eerste Wereldoorlog is het met de onaantastbaarheid van de Europese grote mogendheden gedaan. In de koloniën van Engeland, Frankrijk en Nederland is onrust te bespeuren.

Elvis Presley

28 januari 2005

Een van de meest opvallende kenmerken van de jongerencultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw was de enorme invloed van de popmuziek.

Franklin Roosevelt

1 januari 2005

FDR bepaalde in een dramatische periode de Amerikaanse geschiedenis

Anne Frank

17 november 2004

Ze schrijft brieven aan een niet-bestaande vriendin Kitty en vertelt ze over de dagelijkse gang van zaken in huis, blijdschap en verdriet in de familiekring, dromen en verlangens ...

Albert Einstein

10 augustus 2004

Bij veel verkiezingen van de persoon van de 20e eeuw kwam Albert Einstein als 'winnaar' uit de bus. Voor deze keuze zijn sterke argumenten te vinden.