10 Tijdvakken

Tijd van monniken en ridders

Vroege middeleeuwen

Tijd van steden en staten

Hoge en late middeleeuwen

Tijd van ontdekkers en hervormers

Begin Nieuwe Tijd (Renaissance, Ontdekkingsreizen, Reformatie)

Tijd van wereldoorlogen

Eerste helft twintigste eeuw

Tijd van televisie en computers

Tweede helft twintigste eeuw