over geschiedenis.nl

Geschiedenis.nl is een site met historische artikelen voor een breed publiek.
Geschiedenis.nl
Hooiland 17
3121 XD Schiedam

Contact
Reinard Maarleveld
reinard@geschiedenis.nl
06 255 14 259

Uitgever
Reinard Maarleveld 

Advertenties, campagnes, media-attentie
Op geschiedenis.nl komen elke maand 20.000 bezoekers. Vooral scholieren, studenten en mensen met een brede belangstelling voor cultuur en geschiedenis. We denken graag mee om uw boodschap voor kortere of langere tijd  zo goed mogelijk te presenteren. Bel of mail even!

Projecten
Geschiedenis.nl schrijft in opdracht teksten op het gebied van cultuur en geschiedenis.
Geschiedenis.nl adviseert bij projecten op het gebied van cultuur en geschiedenis.
Geschiedenis.nl leidt projecten op het gebied van cultuur en geschiedenis.
Geschiedenis.nl houdt lezingen op het gebied van cultuur en geschiedenis.

Klanten (een kleine greep uit de afgelopen jaren): uitgeverij ThiemeMeulenhoff (Feniks Vandaag, GeschiedenisNU) uitgeverij Malmberg (organisatie en uitvoering examenchat, ICT-training voor docenten), Kennisnet (community manager geschiedenis), de Koninklijke Bibliotheek (onderwijsapplicaties Geheugen Van Nederland, lezingen), het Nationaal Archief (lezingen en mede-organisatie geschiedenismarathon).

Activiteiten:  productie tweewekelijkse historische nieuwskrant voor leerlingen in het voortgezet onderwijs onder de titel GeschiedenisNU, productie Feniks Vandaag voor docenten geschiedenis, lezingen van medewerkers geschiedenis.nl op aanvraag (zie onder "activiteiten"), voorbereiden Week van de Geschiedenis in Schiedam (zaterdag 6 oktober 2018), productie lesmateriaal voortgezet onderwijs Thiememeulenhoff, programmering Open Monumentendagen Schiedam 2018 (als lid van het Comité), programmering maandelijkse lezingen Verhaal van Schiedam (ism Historische Vereniging Schiedam). 

Schrijven voor geschiedenis.nl?
Wil je op vrijwillige basis meewerken aan geschiedenis.nl? Doen! Je kunt namens geschiedenis.nl een boek recenseren, naar een tentoonstelling toe of een film of theatervoorstelling bezoeken. Maar een verhaal over jouw specialisatie is ook uitstekend. Interesse? Stuur een berichtje naar reinard@geschiedenis.nl.

Disclaimer
Geschiedenis.nl wil geen beeldrechten of copyrights schenden. Mocht u beeld, tekst of geluid op de site aantreffen waarvan de publicatie een inbreuk is op het recht van derden neemt u dan contact op met Reinard Maarleveld.