Dossiers

Dossiers zijn verzamelingen van artikelen over een bepaald thema.

Bijdragen over de geschiedenis van sportmensen en belangrijke gebeurtenissen in de sport

Bijdragen over de Grote Oorlog (1914-1918)

Bijdragen over de geschiedenis van verschillende kunstvormen
Bijdragen over de (voor)geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
Bijdragen over de strijd tussen kapitalisme en communisme
Musea waarin historische onderwerpen en personen centraal staan
Games waarin historische onderwerpen en personen centraal staan

Bijdragen over gekroonde hoofden

Speelfilms waarin historische onderwerpen en personen centraal staan (fictie)
Portretten van invloedrijke historici
Bijdragen over de geschiedenis van de koloniale periode in Nederlands-Indië
Bijdragen over de godsdienstoorlogen in West en Midden-Europa tussen 1618 en 1648
Bijdragen over opgravingen en archeologisch onderzoek
Bijdragen over de Republiek en de Opstand
Bijdragen over de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek
Oude onderwerpen (voor 2009)  voor de examens geschiedenis voor vmbo, havo en vwo
Een overzicht van Nederlandse politici, van Colijn tot Kok
Een verzameling toespraken van (historische) personen
Historische mijlpalen van de 20e eeuw belicht aan de hand van tijdschriftencovers
Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Unie
De verkiezing van de machtigste man van de wereld.

Merel Haasnoot presenteert aansprekende revoluties van de twintigste eeuw

Na 11 september 2001 zag de wereld er plotseling anders uit.
Interessant, geschiedenis! Maar sommige mensen gaan verder...
Dossier over het examenonderwerp havo/vwo van 2005-2006 en 20010-2011.
Bespiegelingen over het NHM
Internationaal historisch congres dat in augustus 2010 in Amsterdam werd gehouden
Muziekhistoricus Peter de Koning legt zijn oor te luisteren bij oude liedjes die ons iets kunnen leren over een actueel…

Een overzicht van belangwekkende gebeurtenissen in de algemene militaire geschiedenis.

Geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799)

Periode van ca. 9.000 V. Chr. tot 500 N. Chr.

Periode 500 - 1500