Militaire geschiedenis

Bijdragen over de geschiedenis van de oorlog en het oorlogvoeren.


Romeinse legioenen

12 maart 2017

Een standaardwerk over ' s werelds beste oorlogsmachine: het Romeinse leger.

Nederlandse soldaten bewaakten de vrede op de Balkan. Hoe was het gesteld met hun moreel?

Weg met de Vlootwet!

18 december 2010

Bezuinigingen op defensie zijn actueel, maar het verschijnsel is van alle tijden. Hier leest u over de Vlootwet van 1923.

De originele tekst van het Denkschrift van Alfred von Schlieffen uit 1905, het beroemdste militaire 'plan' aller tijden.

Het Schlieffenplan (1)

29 oktober 2010

“When cut down to essentials, the sole cause for the outbreak of war in 1914 was the Schlieffenplan – product of the belief in speed and the offensive.”1

Pieter Costerus uit Utrecht en Pieter Jacobi uit Rotterdam zagen het als hun heilige plicht te strijden voor het Vaderland in de Tiendaagse Veldtocht (1831).

Prins Willem-Alexander is in Den Haag in de bres gesprongen voor àlle veteranen, ook voor die van minder gelukkige missies. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Veteranendag.

In hoeverre vertoont de Tweede Golfoorlog in Irak gemeenschappelijke kenmerken met het Amerikanse debacle in Vietnam?

Het graf van Ali

5 oktober 2005

Natuurlijk is die oorlog in Irak in maart 2003 om olie begonnen. Het volstaat een geschiedenis van de laatste 100 jaar om te leren dat alle oorlogen daar van na 1900 om olie zijn gevoerd.

Zulu oorlog

3 september 2005

Koloniale conflicten ontstaan vaak uit een combinatie van hebzucht, nonchalance, onderschatting en racisme.

Wandeling langs monumenten uit en herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog in het Noordbrabants Museum en in de Bossche binnenstad.

Just War doctrine

1 januari 2005

Deze doctrine wordt in de militaire ethiek steeds belangrijker en de vraag of een oorlog gerechtvaardigd is, is nog altijd actueel.

De Boerenoorlog

3 juni 2004

De strijd tussen de nazaten van Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika en de Britten rond 1900 wordt ook wel de Boerenoorlog genoemd.

Vlaanderen is rijk aan burchten, forten, stadswallen en andere versterkingen. Begrijpelijk, want, net zoals Nederland, Polen en Noord-Italië , hoorde het bij de slagvelden van Europa.