NEDERLAND EERT VETERANEN

Geplaatst op 1 juli 2006
Prins Willem-Alexander is in Den Haag in de bres gesprongen voor àlle veteranen, ook voor die van minder gelukkige missies. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Veteranendag.
Prins Willem-Alexander is in Den Haag in de bres gesprongen voor àlle veteranen, ook voor die van minder gelukkige missies. Dat deed hij tijdens de Veteranendag, die voor de tweede keer in de hofstad gehouden werd, op de 95ste geboortedag van zijn grootvader prins Bernhard.

De prins vindt de Veteranendag een uitstekende zaak, zei hij in een rede tot een groep oudstrijders in de Ridderzaal: "De veteranen treden dan als groep, maar ook als persoon, als het ware uit de schaduw van de geschiedenis. Ze geven op hetzelfde moment die geschiedenis een menselijk gezicht. Een gezicht dat herkenbaar is voor oud èn jong."
 
"Het gaat dan plotseling niet meer over de militaire inzet zélf of de politiek daarachter. Niet over de juistheid van bepaalde beslissingen, of over de vraag waarom een militaire operatie al dan niet succesvol verliep."
 
Veteranen hebben vaak het gevoel alleen maar te worden beoordeeld in de context van de strijd waaraan ze hebben deelgenomen, aldus de Prins van Oranje. "Wanneer het gaat om een militaire inzet die als juist en rechtvaardig wordt ervaren, hebben ze daar niet veel moeite mee.

Anders ligt het als naderhand door mensen in de samenleving kritisch wordt geoordeeld over politieke of militaire aspecten van een oorlog of een vredesoperatie. Dat gebeurde in de maatschappelijke verwerking van de dekolonisatiestrijd in de Indonesische archipel, tussen 1945 en 1962. Op een andere manier zagen we het opnieuw naar aanleiding van het Nederlandse optreden in en rond Srebrenica, in 1995."
 
"De veteranen van deze missies mag je persoonlijk niet verantwoordelijk stellen voor de aanleiding van de soms heftige kritiek. Toch hebben velen zich die kritiek wel persoonlijk aangetrokken. Als reactie zochten zij de luwte", stelde de prins vast. "De menselijke kant van dit deel van onze geschiedenis is daardoor onvoldoende ingekleurd. Dat is te betreuren."

Hij noemde de terughoudendheid van de veteranen begrijpelijk maar onnodig. "Want onze samenleving oordeelt over juist deze missies veel genuanceerder dan menigeen denkt. In het hedendaagse denken neemt Nederland weliswaar afstand van sommige militaire operaties, maar tegelijkertijd is er wèl een breed gevoeld van respect voor de militairen die in opdracht van datzelfde Nederland zulke operaties moesten uitvoeren."
 
"We zijn als samenleving solidair met onze veteranen. Waar het tot nu toe echter aan ontbrak, was een overtuigende manier om dat respect en die solidariteit te uiten." Willem-Alexander riep alle Nederlanders op om op Veteranendag de vlag uit te steken. "Nederland eert zijn veteranen. Met trots. Met overtuiging."

Bericht geplaatst in: nieuwtje