STELLING VAN AMSTERDAM TERUG

Geplaatst op 24 januari 2008
De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van Amsterdam.

Haarlem - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil de Stelling van Amsterdam met meer groen en water gaan versterken. Daarmee keert het water definitief terug in het Stellinggebied. In vroegere tijden moest de verdedigingslinie de hoofdstad Amsterdam beschermen door het buitengebied onder water te zetten. Deze zogenaamde ‘inundatiegebieden’ zijn nu nauwelijks meer zichtbaar in het landschap. Door de klimaatverandering is er behoefte aan extra waterberging. Door dit in de Stellingzone op te nemen, zal het water -als oude vriend- weer zichtbaar worden. Ook wil de provincie de recreatiemogelijkheden van de Stelling vergroten door de aanleg van meer fiets- en wandelpaden. Zo is het vanaf 2009 mogelijk om de 135 kilometer lange route tussen Edam en Muiden te lopen.

Stelling van Amsterdam als gebied ontwikkelen
Deze plannen staan in de nota “Stelling van Amsterdam – Op weg naar een nieuw gebiedsprogramma 2009-2013”, waarin ook het oude gebiedsprogramma 2005 – 2008 wordt geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de huidige ontwikkelingen goed op schema liggen en dat de meeste doelen zijn behaald. Maar ook na 2008 zijn de in 2005 vastgestelde speerpunten nog steeds actueel. De huidige aanpak is met de restauratie en de economische benutting van forten vooral objectgericht geweest. Maar als de Stelling na 2030 nog steeds een groene buffer om de hoofdstad wil zijn, is meer regie op het totale landschap nodig.

Aandacht voor kwetsbare onderdelen Stelling
Gedeputeerde Kruisinga: “Vooral de westkant van de Stelling verstedelijkt in hoog tempo. Daarom moeten wij samen met alle partners de Stelling beschermen door de groene en blauwe functies nog sterker te ontwikkelen.” De provincie wil zich concentreren op de meest kwetsbare delen van de Stelling. Bij het fort aan de St. Aagtendijk (Beverwijk) komt een groenzone omdat de Bazaar de stelling steeds meer nadert. In de Haarlemmermeer moet de Geniedijk, samen met de forten bij Hoofddorp en Aalsmeer worden getransformeerd tot een parkzone en worden ingepast in de ‘Werkstad A4’ ten zuiden van Schiphol. En in het noorden van de Stelling kan door de aanleg van zo’n 20 hectare natte gebieden en open water bij de forten in de Beemster en bij Zeevang extra waterberging worden gerealiseerd.

De nota zal de komende maanden worden besproken met alle partners van de Stelling, en met Provinciale Staten. Voor de periode 2009-2013 zal vervolgens een nieuw gebiedsprogramma voor de Stelling worden opgesteld. De partners zullen in deze periode veelal als projecteigenaar en als financier van de projecten moeten willen optreden. De rol van de provincie is die van initiator en regisseur. De projecteigenaren kunnen hun projecten voor cofinanciering voordragen voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Er wordt nog gezocht naar de precieze financiële invulling van het plan, maar er wordt verwacht dat de ontwikkeling van de Stelling tot 2013 de provincie en alle partners ongeveer € 7,5 miljoen per jaar gaat kosten.

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van Amsterdam. De verdedigingsring is 135 km. lang en bestaat uit dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water kunnen worden gezet (inundatie) en 42 forten. Het forteiland Pampus is het meest bekende onderdeel van de stelling van Amsterdam. In 1996 is de Stelling toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Links naar meer informatie
www.noord-holland.nl
www.stellingvanamsterdam.nl
www.unesco.nl


Bericht geplaatst in: nieuwtje