Dertigjarige oorlog (1618-1648)

Bijdragen over de godsdienstoorlogen in West en Midden-Europa tussen 1618 en 1648

Docenten geschiedenis zouden ook over deze oorlog moeten vertellen als ze "onze" Tachtigjarige Oorlog behandelen.