Dertigjarige oorlog (1618-1648)

Bijdragen over de godsdienstoorlogen in West en Midden-Europa tussen 1618 en 1648

Docenten geschiedenis zouden ook over deze oorlog moeten vertellen als ze "onze" Tachtigjarige Oorlog behandelen.

30 jarige oorlog

28 september 2005

De 30-jarige oorlog (1618-1648) begon als een godsdienstoorlog tussen protestanten en katholieken in de Duitse gebieden....

In de beeldvorming over de 30-jarige oorlog was de relatie tussen soldaten en gewone bevolking een uitgemaakte zaak: de soldaten buitten de mensen uit en misbruikten hen.

De oorlog begon als een klein conflict tussen de Standen van Bohemen en de Duitse keizer, maar de lokale brand spreidde zich al snel uit over het hele rijk.

Zwarte legende

14 februari 2003

Het beeld van de 30-jarige oorlog is er één van gruweldaden gedaan door soldaten tegen de burgerbevolking.