Europese Unie

Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Unie

Europese Unie

12 februari 2005

2004 was voor de E.U. een uiterst belangrijk jaar: van 15 naar 25 lidstaten. Ze bewees daarmee dat de tijd van het IJzeren Gordijn voorgoed voorbij is en dat Oost-Europa er opnieuw bij hoort.

Door de twee grootste en machtigste landen van West-Europa, Duitsland en Frankrijk, economisch te verbinden, zou de kans op oorlog aanzienlijk afnemen.

Op 12 maart 1996 ondertekende President Clinton ‘The Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act’. Deze nieuwe wet, genoemd naar de indieners ervan, staat beter bekend als de Helms-Burton Act. De wet beoogde een verscherping van de sancties tegen Cuba en probeerde de toegang van buitenlands kapitaal naar Cuba te belemmeren. De Helms-Burton wet weerhield buitenlandse bedrijven ervan te investeren in Amerikaanse genationaliseerde bezittingen in Cuba. Als die bedrijven toch in Amerikaanse onteigeningen investeerden, konden ze worden vervolgd voor Amerikaanse rechtbanken.

“Europa voor dummies” is misschien niet de beste titel voor dit degelijk informatief handboek. De auteur is een overtuigd Europeaan en beseft dat de meeste inwoners die overtuiging niet hebben.

Idee Europa

15 juli 2004

”De idee Europa” is een klein en fijn verzorgd boekje. Het is de vertaling van een lezing die de inmiddels 75-jarige joodse cultuurfilosoof Steiner in november 2003 hield.

Europa

14 juni 2004

Per 1 mei 2004 zijn er tien nieuwe lidstaten bij de Europese Unie gekomen. Naast vreugde heerste er in de oude lidstaten van Europa overheerste vooral scepsis.