Middeleeuwen


'Een kleine groep was rijk. De rest hield het hoofd maar net boven water.'

‘Kracht van Kronieken, Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis.’

Luit van der Tuuk beschrijft de wereld van de negende eeuw waarin een Zweedse vrouw een uitzonderlijke reis maakt naar de verre handelsplaats Dorestad.

Middeleeuwse kronieken zijn raadselachtige geschriften. In eerste instantie zou je dat niet zeggen.

Een spannend verhaal uit de achtste eeuw in Spanje gebaseerd op de historische werkelijkheid. 

Paul Christiaan Smis, auteur van Korte verhalen uit de Middeleeuwen, duikt in het leven van de jonge Harald Sigurdsson, de latere koning van Noorwegen.

Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk beschrijven in De middeleeuwers  het leven van veertig mannen en vrouwen die leefden in de Lage Landen tussen 450 en 900. Een vraaggesprek met de auteurs. 

Een overzicht van 1000 jaar familie- en politieke geschiedenis van Europa.

De Kruisvaarders

19 mei 2020

Na 'De Tempeliers' (2017) schreef de Britse historicus Dan Jones het logische vervolg: 'De Kruisvaarders'. 

Anno 2020 zijn er nog veel zaken in ons land die verwijzen naar de middeleeuwen.

De Historische Vereniging Schiedam gaat in de Maand van de Geschiedenis (oktober) in gesprek met bekroond wetenschapper en winnaar van publieksprijzen Frits van Oostrom. U kunt erbij zijn. Gratis ende voor Nix.

Historische Verhalen heeft een opvallende aanpak. De uitgeverij publiceert korte verhalen (fictie) die zich afspelen binnen een historisch realistische context.

De Ommegang

31 juli 2018

Jan Van Aken is voor de duivel nog niet bang.

Hanzesteden

7 februari 2017

In juni 2017 worden de Internationale Hanzedagen gehouden, met als gastheer het stadje Kampen.

 De gevonden IJsselkogge uit de 14e eeuw blijkt een bijzonder exemplaar te zijn. Scheepsarcheologen zijn wild enthousiast.

De Haagse Passage uit 1885 is recent in haar oude luister hersteld. Onder redactie van Rolf de Booij verscheen een prachtig geïllustreerd boek over deze ‘grande dame’.

"Mijn zoon leest alleen uw boeken..." Welke schrijver van jeugdliteratuur zou dat niet willen horen?

Unieke vondst van een Vikinggraf op een eiland voor de Schotse kust.

Tot en met 8 januari 2012 te zien: Machtige & Mooie Middeleeuwen met topstukken van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. 

Auteur Cordfunke geeft in zijn nieuwste boek een nieuwe interpretatie van de feiten rond de politieke moord op Floris V in 1296.

Het nieuwste Leidschrift is geheel gewijd aan seks in de late middeleeuwen. Een paradoxaal thema, want hoe ging het Christendom ooit samen met de geslachtsdaad?

Riddersporen

31 januari 2011

Met tentoonstelling Riddersporen brengt Dordrecht haar middeleeuwse geschiedenis weer tot leven. 

Hoe werden de Nederlanden in de 15e eeuw een eenheid?

Rond het jaar 1000 waren delen van Nederland in ontwikkeling. Een overzicht van deze tijd leest u hier.

Onderweg naar Santiago

24 oktober 2010

Elke plaats langs het eeuwenoude pelgrimspad naar het graf van de apostel Jacobus verdient een eigen verhaal.

We zijn wat we eten

24 augustus 2010

Kleding en voedsel als informatiebronnen voor de historicus.

Wat te doen in de les met de zoveelste Robin Hood-verfilming?

De valkerij

30 mei 2010

Aan de Europese vorstenhoven gold de jacht als het hoogste en edelste vermaak.

Een toptentoonstelling die focust op de Bourgondische hertog Karel de Stoute (1433-1477) en het schitterende hof waarmee hij zijn tijdgenoten verblufte.

Geschiedenis leeft!

11 december 2008

Peter de Haas maakt graag mooie dingen. Daarbij is hij ook nog geïnteresseerd in geschiedenis. Een gelukkige combinatie.

Jos Martens over Vlaamse retabels.

Jos Martens over De Bourgondische vorsten (1315-1530) van E.  De Maesschalck.

Een tragische heldin en een van de weinige vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis waarvan iedereen wel heeft gehoord... Wie was Jacoba van Beieren?

Maak groepjes van 2. Elke groep neemt een onderdeel voor zijn rekening. Vervolgens leg je jullie onderwerp uit aan een ander groepje.

Spannende familiegeschiedenis van Eric Kastelein

Het Ongetemde Zeewijf

20 september 2007

‘Het Ongetemde Zeewijf’ is een spannende en leerzame roman die zich afspeelt in de late Middeleeuwen van 1403 tot ± 1425. Alle locaties, leefomstandigheden, straten, enz. hebben werkelijk bestaan en de adellijke figuren echt in die tijd geleefd. Het boek is met veel inlevingsvermogen in de tijd, helder en humoristisch geschreven.

Tijdens de hete zomermaand van juli 1191 viel de stad Acre, in het huidige Israel, na een tweejarig beleg weer in de handen van de kruisvaarders. Historicus Yuri van Tongeren deed onderzoek en beschrijft de geschiedenis van een bijzondere strijd.

Historische opstellen betreffende de Zeeuwse geschiedenis en haar Hollandse en Vlaamse context, 1245-1305

De proefsleuven die archeologen van het Nijmeegse Bureau Archeologie groeven op het sportpark Woezik, geven zicht op een interessante vindplaats van bodemschatten. Het verkennende onderzoek dat de gravers naar het verleden uitvoerden, houdt volgens wethouder Erick Loermans 'rijke beloften' in.

De bokkenrijders

26 februari 2007

"snagts als zy uyt stelen gingen, [reyden zij] op bokken, deze bokken en zoude geene natuerlyke bokken geweest zyn, maer de duyvel in gestaltenise van eenen ofte meer bokken"

Bij de film Kruistocht in een spijkerbroek (Crusade in jeans) verschijnt een computergame. In dit spannende 3d-avonturenspel staan kinderen in de schoenen van de hoofdpersoon Dolf.

China is momenteel zo in de mode, dat het aanbod aan boeken de vraag overtreft en ook het vermogen van de recensent om ze nog allemaal volwaardig aan bod te laten komen.

Op zondag 12 november om 14:00 uur kunt u luisteren naar een lezing van Jan van Laarhoven, directeur Noordbrabants Museum, over de laatmiddeleeuwse schilder Jeroen Bosch die in 's-Hertogenbosch woonde en werkte

Succesvolle kindertentoonstelling nog t/m 1 november te zien Neem afscheid van ridder Roderik en jonkvrouw Mathilde

De Tempeliers

5 oktober 2006

Pearson Education biedt voor liefhebbers van de geschiedenis een reeks kwalitatief hoogwaardige boeken.

L’histoire est un roman qui a été, le roman est une histoire qui aurait pu être.

Onlangs heeft het Noordbrabants Museum een belangrijke aanwinst gedaan voor de collectie die wordt opgebouwd rond het werk van Jeroen Bosch.

In januari 2006 wordt er een werkgroep opgericht om kasteel de Nijenbeek van de ondergang te redden. De ruine, langs de rivier de IJssel, is ernstig vervallen.  

De Belgische archeoloog Thierry Van Compernolle heeft de oudste kaart uit de westerse wereld opgegraven. De kaart is meer dan 2.500 jaar oud, Grieks en stelt een stuk Italië voor.

Een goed beeld van hoe het er aan toeging in een kruisleger geeft Thea Beckman in het boek De Gouden Dolk. In dit boek beschrijft zij de tocht van de jongen Jiri naar het heilige land.

De Pest

9 augustus 2005

Vanaf 1347 werd Europa geteisterd door de pest. Een dodelijke ziekte die zeer veel slachtoffers maakte. De ziekte was zo besmettelijk dat hele dorpen en steden in korte tijd uitstierven. Wat was volgens de tijdgenoten de oorzaak van deze ellende?

Kingdom of heaven

20 juli 2005

De meningen van de recensenten over “Kingdom of Heaven” waren zeer verdeeld. Mij viel de film enorm mee, omdat ik veel erger verwachtte omwille van de negatieve kritieken.

Wie iets leest over de Middeleeuwen, stuit al vlug op begrippen, die we vandaag niet meer kennen en die we ook niet meteen terugvinden in een algemeen woordenboek.

Zonder de ontwikkeling van het kaatsspel is tennis in de huidige vorm ondenkbaar. In iets gewijzigde vorm wordt dit kaatsspel in Friesland tot op de dag van vandaag beoefent.

Voor steeds meer scholieren zijn onderwerpen uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd moeilijk te volgen omdat er geen voorkennis is van het christendom. Dit artikel bevat de basisideeen.

Het Archeon in Alphen aan den Rijn staat helemaal in het teken van King Arthur. Dit evenement neemt de bezoekers mee terug naar de Keltische tijden in Engeland en Bretagne.

Wonderen

20 oktober 2003

Gregorius van Tours heeft de wonderen van de heilige Martinus beschreven. Die bestonden voornamelijk uit genezingen van langdurig zieken, zoals verlamden, blinden en kreupelen.

Naar schatting zijn er ruim 30.000 raths in Ierland gebouwd. Niet alleen in kwantiteit overtreffen de raths de Zeeuwse burchten, maar ook in ouderdom.

Dulle Griet

16 januari 2002

Het schilderij Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude is een unicum in de schilderkunst wanneer men kijkt naar de wijze waarop Bruegel deze furie heeft geportretteerd...