HET OUDSTE GESCHIEDENISBOEK VAN GELDERLAND

Geplaatst op 8 november 2021 door Redactie
Het oudste geschiedenisboek van Gelderland
Kasteel Bergh te 's Heerenberg. Bron: Wikipedia

‘Kracht van Kronieken, Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis.’

Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg (Gelderland) opent vanaf 21 augustus tot en met 14 november 2021 zijn deuren met een nieuwe tentoonstelling. Deze draagt de titel ‘Kracht van Kronieken, Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis.’ In deze tentoonstelling gaat het om een bijzonder handschrift.

Kasteel Huis Bergh wist in 2017 de hand te leggen op dit handschrift. Het bevat kronieken die elk apart een gekleurde tekening hebben. Belangrijk is ook het wapen van Willem II van den Bergh dat voorin het handschrift is geplaatst. Hij voerde dit wapen sinds 1442 en dat geeft ook aan hoe oud het boek moet zijn. Het zou heel goed kunnen dat Willem II van den Bergh het boek in zijn bezit had vroeg na de totstandkoming ervan. De aankoop van het handschrift betekent voor Huis Bergh dat het handschrift weer terug naar huis keert.

In de tentoonstelling staat het Berghse kroniekenhandschrift centraal. Hierin komen territoriale kronieken voor van Gelre, Brabant, Holland, Kleef en Mark. De Cronijck van Gelre is een belangrijke kroniek, de oudst bekende kroniek van het hertogdom Gelre. Met deze kroniek begint de geschiedschrijving van Gelre, het hertogdom waaruit later de provincie Gelderland ontstaat.

De tentoonstelling biedt inzicht in de politieke verhoudingen in Gelre midden vijftiende eeuw. Daarbij wordt ook ingezoomd op de heer van Bergh. Hij had zo zijn contacten met andere heren en met de hertog van Gelre. Zo wordt er een passend geheel tentoongesteld vanuit een historisch perspectief.

Naast de tentoonstelling verschijnen er ook twee publicaties over het kroniekenhandschrift. Het gaat om een wetenschappelijke publicatie en een publiekspublicatie. Meer informatie daarover, over de tentoonstelling en openingstijden kan men vinden op de website van Kasteel Huis Bergh.

Regio 8 publiceerde op YouTube deze video met daarbij de volgende tekst: "Het oudste geschiedenisboek van Gelderland is, zodra de coronamaatregelen het toelaten, te bewonderen in Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. Het zogenaamde kroniekenhandschrift werd enkele jaren geleden aangekocht, maar de serie unieke geschiedenisverhalen over de vijftiende eeuw was niet eerder te zien voor het publiek.

Bericht geplaatst in: nieuwtje