HET ONGETEMDE ZEEWIJF

Geplaatst op 20 september 2007
‘Het Ongetemde Zeewijf’ is een spannende en leerzame roman die zich afspeelt in de late Middeleeuwen van 1403 tot ± 1425. Alle locaties, leefomstandigheden, straten, enz. hebben werkelijk bestaan en de adellijke figuren echt in die tijd geleefd. Het boek is met veel inlevingsvermogen in de tijd, helder en humoristisch geschreven.

De late Middeleeuwen zijn voor de lage landen tijden van dijkdoorbraken, oorlogen, de Zwarte Dood, geloof
en bijgeloof. Veel Hoekse ridders zijn uit hun kastelen verdreven en strijden fel om hun tanende macht te behouden. Graaf Willem VI heeft het er zwaar mee maar ook privé heeft hij het niet gemakkelijk want zijn opgroeiende dochtertje Jacoba, waar hij zielsveel van houdt, laat zich niets door hem vertellen.

Tegen deze achtergrond speelt dit verhaal zich af. Als er in 1403 een zeewijf het Purmermeer binnenspoelt neemt de Edamse gemeenschap haar liefdevol op, wat uitstekend voor de economie blijkt te zijn want van heinde en verre komen boeren, burgers en buitenlui om haar te bekijken. De wetenschap heeft grote belangstelling en hoge heren uit Haarlem komen haar opeisen maar ook graaf Willem VI stuurt zijn Hoekse ridders want hij kan het zeewijf goed gebruiken om zijn macht en aanzien te vergroten.

Het verhaal speelt zich over heel Holland verspreid af, o.a. in Edam, West-Friesland, Hoorn, Medemblik, Alkmaar, de abdij van Egmond, het Muiderslot en voor een groot deel in Amsterdam en Haarlem (het Stadhuis, de oude St. Bavo-kathedraal en een riddertoernooi op ’t Sant – de huidige Grote Markt – het Joannieterklooster, het Karmelietenklooster in de Grote Houtstraat, enz.) maar ook de slag bij Azincourt, Kasteel Brederode, Leiden, Slot Teylingen, Gouda, de heksenwaag in Oudewater en de Ridderzaal in Den Haag spelen een grote rol. In deze historische en spannende roman zijn veel feiten, personen en situaties verwerkt die in deze periode van de Nederlandse geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het verhaal, dat eindigt in een verrassende ontknoping, is in een prettig leesbare stijl geschreven waardoor het voor een groot publiek toegankelijk is. Achterin staan notities die het boek nog interessanter
maken (b.v. hoe de straten in Haarlem en Amsterdam nu heten en nog veel andere bijzonderheden) en er wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van de historische feiten en figuren. Clarie Knispel-van ’t Hof schreef ‘Het Ongetemde Zeewijf’ naar aanleiding van de expositie ‘De mysterieuze Meermin van Edam’, een expositie over de zeevrouw die al zes eeuwen door de Nederlandse cultuurgeschiedenis spartelt en waar door de eeuwen heen vele geleerde heren over hebben geschreven. Toch is dit de eerste keer dat dit
intrigerende verhaal in zijn tijd wordt geplaatst en wordt verteld zoals het werkelijk zou kunnen zijn gebeurd.
Clarie schrijft in een heldere stijl. Geen woord te veel, humoristisch en met veel inlevingsvermogen in de tijd. Tijdens bronnenonderzoek in o.a. het Gemeentelijk en Rijksarchief in Haarlem en de Koninklijke Bibliotheek  in Den Haag werd haar gevoel bevestigd dat dit zeewijf een bijzonder fenomeen is en geen sprookjesfiguur.
Toen ze zich ook nog ging verdiepen in de tijd waarin het zich afspeelde

Bericht geplaatst in: nieuwtje