ENE STILLE WAERHEYT VAN SWARE DINGEN

Geplaatst op 5 april 2007
Historische opstellen betreffende de Zeeuwse geschiedenis en haar Hollandse en Vlaamse context, 1245-1305

stillewaerheyt.jpgHistorische opstellen betreffende de Zeeuwse geschiedenis en haar Hollandse en Vlaamse context, 1245-1305

Dirk Leendert Roth schreef een uniek boek, een must voor iedereen die in de Zeeuwse middeleeuwse geschiedenis is geïnteresseerd. Door zijn bijzondere presentatiewijze maakte hij een fascinerende periode uit de geschiedenis van Zeeland niet alleen toegankelijk voor leken, maar heeft ook vakhistorici het nodige te bieden.

De tweede helft van de dertiende eeuw was voor Zeeland een periode vol conflicten. De Zeeuwse archipel gelegen tussen de Maas en de Honte was een gebied van grote economische en strategische betekenis, omdat het als uitmondinggebied van Maas, Rijn en Schelde doorsneden werd door vele internationale handelsroutes. Het bezit ervan vormde de inzet van een langdurige en verwoede strijd tussen Holland en Vlaanderen, een strijd waarin hoofdrollen waren weggelegd voor de graven van Holland en Vlaanderen, de Zeeuwse adel en voor de steden Middelburg en Zierikzee. Een strijd die uitgebreid werd vastgelegd in eigentijdse kronieken, dè directe bronnen voor dit boek.

Naast een uitvoerige en diepgaande beschrijving van het Hollands Vlaamse conflict, volgt hij de politieke geschiedenis van de betrokken Hollandse graven op de voet. Hoewel in die hoedanigheid omstreden, waren zij in ieder geval de facto óók graaf van Zeeland! Onder hen Rooms-Koning Willem II en de roemruchte Floris V. Hun dramatisch levenseinde wordt op indringende wijze beschreven.

Veelbewogen is ook het leven van twee Zeeuwse edelen die een grotere plaats in de Nederlandse geschiedenis verdienen dan ze tot op heden kregen toebedeeld. Wolfert van Borselen, de eerzuchtige, die de macht greep in Zeeland en Holland en het graafschap vanuit Veere regeerde tot hij in Delft werd vermoord, en krijgsheer Jan van Renesse die internationale roem vergaarde door de Vlamingen in de Guldensporenslag naar de overwinning te leiden. Kortom: een unieke verzameling verhalen voor iedereen die interesse heeft voor de Zeeuwse geschiedenis.

Bericht geplaatst in: nieuwtje