Nederlands-Indie

Bijdragen over de geschiedenis van de koloniale periode in Nederlands-Indië

Uw schurk is onze held

17 augustus 2015

Augustus is een maand van herdenken: de eerste atoombom, de capitulatie van Japan, de Indonesische onafhankelijkheid, de Bersiap-periode. Wie was er goed en wie was er fout?

De film  “Omdat wij mooi waren” gaat over de ervaringen van troostmeisjes in Indonesië. Jacqueline de Heij vertelt over de educatieve versie.

Het examenonderwerp geschiedenis voor 2007 en 2008 voor havo en vwo bestaat uit twee onderwerpen: De  koloniale relatie tussen Nederlands(ers) en Nederlands-Indië en Ten Oorlog

Soerabaja

5 februari 2013

Een aangrijpende roman over de lotgevallen van een Nederlandse familie tijdens de Japanse bezetting en de Indonesische revolutie.

Een politieke generaal die voorstander bleef van de harde lijn tegen de Indonesische nationalisten.

NostalgieNet staat deze hele maand in het teken van Nederlands-Indië.

Vereniging Ons Suriname organiseert 8 mei a.s. een programma over het overzeese erfgoed van de oorlog, compleet met twee filmdocumentaires, een boekbespreking en discussie.

Met een persoonlijke verhaal voert cabaretier Diederik van Vleuten ons terug naar Nederlands-Indië.

Museum Bronbeek heeft een nieuwe vaste opstelling: Het verhaal van Indië.

'Omdat wij mooi waren'

7 augustus 2010

Première van documentaire over Indonesische troostmeisjes in de Kunsthal in Rotterdam.

Het ING neemt op 11 april afscheid van onderzoeker dr. P.J. (Pieter) Drooglever. Drooglever is expert in historisch onderzoek naar Nederlands-Indië, Indonesië en Papoea's.

Kolonialisme

28 januari 2005

Na de Eerste Wereldoorlog is het met de onaantastbaarheid van de Europese grote mogendheden gedaan. In de koloniën van Engeland, Frankrijk en Nederland is onrust te bespeuren.

Aanvankelijk koos hij voor het onderwijs, uiteindelijk werd het een carrière in het leger in Nederlands-Indie. Hij viel reeds op door zijn vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen.

Het eilandenrijk Indonesië heeft zich na 350 jaar eindelijk vrijgevochten. Lange tijd was Indonesië een kolonie van Nederland. In dit overzichtsartikel wil ik de geschiedenis van Indonesië globaal ter hand nemen en ingaan op de volgende vragen. Wanneer is eigenlijk de basis gelegd voor de contacten tussen deze kolonie en Nederland en wat waren dit voor contacten? Hoe komt het dat alle contacten uiteindelijk weer verbroken werden?

Op 20 maart is het VOC-jaar officieel geopend. Ook Histocasa besteed aandacht aan de Verenigde Oostindische Compagnie. In een kort artikel van Wim Schüling wordt uit de doeken gedaan wat de VOC nou eigenlijk was. In dit inleidende stuk wordt ingegaan op het begin van de VOC, het verkrijgen van kapitaal voor ondernemingen en de organisatie van de Compagnie en het bestuur van deze organisatie. Ook thema’s als de uitbreiding van het gebied in Indië, en de handel zullen behandeld worden. Tenslotte zal er gekeken worden naar de eindperiode van de VOC..

Dandy tot op het bot

18 december 2003

Het ligt voor de hand Couperus als dandy te bestempelen: hij droeg zeer verfijnde kleren, praatte in het openbaar met een geforceerde falcetstem en kwam gemaniëreerd over.