Koude Oorlog

Bijdragen over de strijd tussen kapitalisme en communisme

Wat is Europa eigenlijk waard?

Stalin gebruikte de concentratiekampen van de nazi's om zijn tegenstanders in Oost-Europa weg te werken. Het Westen stond erbij en keek ernaar. 

Me Tarzan You Kim

28 december 2011

Met verbazing kijkt het Westen naar de tranen van Noord-Korea. Waarom huilen wij niet bij de dood van Grote Leiders?

Twintig jaar geleden ging de Sovjet-Unie ten onder. Wat heeft het nieuwe Rusland gebracht?

Daarom staat de culturele zondag van 8 november in het teken van Berlijn. Artistiek leider Peter Bijl legt uit waarom.

Gdansk

8 september 2005

Beelden kunnen spreken, beelden zeggen soms ook niets. Eind augustus, ging er enige aandacht uit naar de geboorte van de vrije vakbond Solidariteit in Polen 25 jaar geleden.

Hoe was het mogelijk dat de Sovjetunie besloten had tot grootschalige militaire interventie in haar buurland Afghanistan?

Voedsel is een wapen

1 januari 2005

In 1921 werd Rusland geteisterd door een enorme hongersnood, als gevolg waarvan uiteindelijk ongeveer vijf miljoen mensen, het leven liet.

Val van de Muur

9 december 2004

In augustus 1961, toen de Koude Oorlog ver beneden het nulpunt werd uitgevochten, besloot de Russische leider Chroesjtsjov tot een rigoureuze maatregel.

1989

4 november 2004

De val van de Muur in jaartallen van het Duitsland instituut.

Nu in de zomer van 2004 de Olympische Spelen weer terugkeren naar Griekenland is het een goed moment om eens stil te staan bij de al langer bestaande relatie tussen politiek en de Spelen.

De Cubaanse revolutie inspireerde de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld en sprak in de jaren zestig en daarna tot de verbeelding van linkse groeperingen in de Westerse wereld.

Uit Nederlandse hoek kwam er kritiek op de eenwording. In dit artikel zal de Nederlandse houding tijdens het proces van Duitse hereniging besproken worden.

In dit derde deel van het drieluik wordt de Nederlandse reactie op mensenrechtenschendingen in een tweetal ontwikkelingslanden geanalyseerd.

In dit tweede deel van het drieluik wordt de Nederlandse reactie op mensenrechtenschendingen in een tweetal ontwikkelingslanden geanalyseerd.

Hoe reageerden de kabinetten Den Uyl en Van Agt op de schendingen in Oeganda en Cambodja? Was er al sprake van het Nederlandse engagement op het gebied van de mensenrechten?

Hoe kwam de Sovjet-Unie terecht in Afghanistan en waarom was een van de sterkste militaire machten ter wereld niet in staat om een relatief kleine tegenstander binnen korte tijd te verslaan.