Toespraken

Een verzameling toespraken van (historische) personen

Gebundelde preken van Martin Luther King.

Op 10 mei 1940, nog voor de Duitse aanval in het westen, moest Prime Minister Chamberlain het veld ruimen voor Winston Churchill, naar aanleiding van de mislukte Frans-Britse operatie in Noorwegen. Ruim een week later, op 19 mei, hield Churchill zijn eerste toespraak voor de BBC.