Tweede Wereldoorlog

Bijdragen over de (voor)geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

Viktor

11 januari 2021

Op zoek naar een Joods familiegeheim.

Een heruitgave van een door Hitler zelf geschreven biografische schets uit 1923. Waarom is dit boek van belang?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rotterdam meer dan driehonderd keer gebombardeerd door de Britse en Amerikaanse luchtmachten.

Premier Abe van Japan herdenkt eind december op Hawaï de slachtoffers van de Japanse aanval op Pearl Harbor.

Zweden heeft de diplomaat en Tweede Wereldoorlog-held Raoul Wallenberg officieel dood verklaard. 

Zou Churchill vóór of tegen een Brexit zijn geweest? David Cameron weet het antwoord.

Wie weet wat er over 25 jaar op de plaats van Hitlers Rijkskanselarij staat...

Pianist Ernst Hanfstaengl ("Putzi") was tussen 1922 en 1937 een goede vriend van Hitler. Uiteindelijk belandde hij in Amerika waar hij inlichtingenwerk deed. Peter Conradi maakte er een boeiende roman van.

Op 22 juni 2011 was het zeventig jaar geleden dat Operatie Barbarossa, de grootste militaire operatie ooit, van start ging. Bijna 4 miljoen Duitse, Roemeense en Finse troepen vielen de Sovjet-Unie binnen over een 2.900 kilometer breed front. 

Kunstsoldaten

27 januari 2011

Boek De Kunstbrigade biedt nieuwe kijk op militarisme: in WO II werd ook om kunst gevochten.

Groot-Brittannië staat financieel niet langer in het krijt bij de VS. Tenminste niet voor de hulp in de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.

De Verenigde Staten wisten al ruim twee jaar voor zijn gevangenneming de verblijfsplek en schuilnaam van nazi en oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann.

In de Duitse hoofdstad Berlijn komt voor het eerst een gedenkplaat die de plek aangeeft van de bunker waar de dictator Adolf Hitler in 1945 zelfmoord pleegde.

Das Ahnenerbe

14 maart 2006

In de jaren dertig richtten de Nazi’s Das Ahnenerbe op, een historisch-wetenschappelijke organisatie die onderzoek moest doen naar de wortels van de Germaanse geschiedenis.

Joseph Goebbels

12 februari 2006

Goebbels over Hitler:  “Hij is een genie. Het natuurlijke scheppende instrument van een lot dat door god is bepaald. Trillend sta ik voor hem."

Muziek verbroedert: Duitsers en Geallieerden dweepten met Lili Marleen

De vroegere Britse premier Winston Churchill wilde Adolf Hitler na een eventuele aanhouding laten executeren. Dit blijkt uit zondag vrijgegeven notulen van Britse kabinetsvergaderingen.

De LDP heeft vrijdag overeenstemming bereikt over een herziening van de grondwet waarmee het verbod op het voeren van oorlog wordt opgeheven en het leger een belangrijkere rol krijgt.

Het ontging Hitler niet dat de oorlog veel gebouwen, en daarmee belangrijke kunstschatten, verwoestte. Daarom stuurde het nazi-bewind er fotografen op uit om de werken te documenteren.

Op 8 november 1939 probeerde Georg Elser in München een aanslag te plegen op Hitler. Door stom toeval mislukte de aanslag.

A German army officer said that a week before the Nazi dictator killed himself they were relying on "enemy" news for Germany's defence.

Adolf Hitler had eerder een atoombom tot zijn beschikking dan de Amerikanen, maar het wapen was te primitief en onhandig om vanuit de lucht te worden ingezet.

D-Day

1 januari 2005

In 2004 herdachten we de zestigste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië op 6 juni 1944.

De Britse geheime dienst had tijdens de oorlog plannen om Adolf Hitler uit zijn evenwicht te brengen door het verspreide van verzonnen horoscopen die zijn spoedige dood voorspelden.

Nationaal-socialisme

11 november 2004

De omslag van le Rire een vriendelijk weekblad met dit keer een tamelijk onvriendelijk persoon op de cover: Adolf Hitler

Olympia 36

10 september 2004

De Olympische Spelen van Berlijn zijn vooral de geschiedenis ingegaan als de spelen die door de Nazi’s en Adolf Hitler gebruikt werden om het nazibewind te promoten.

Er is in de literatuur over de Koude Oorlog weinig onderzoek verricht naar de beweegredenen van de Sovjet-Unie en Oost-Europa om de Marshallhulp te weigeren. Er wordt door veel auteurs van uitgegaan dat het voor de Sovjet-Unie voor de hand lag de hulp te weigeren vanwege politiek-ideologische motieven.

Er is in de literatuur over de Koude Oorlog weinig onderzoek verricht naar de beweegredenen van de Sovjet-Unie en Oost-Europa om de Marshallhulp te weigeren. Er wordt door veel auteurs van uitgegaan dat het voor de Sovjet-Unie voor de hand lag de hulp te weigeren vanwege politiek-ideologische motieven.

Pact van Locarno

1 december 2003

Hoewel het Pact van Locarno slechts enkele jaren werkzaam is geweest, werd het door velen toch gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de politiek na  WO I.

Sternhell controversy

9 augustus 2001

The study of fascism is nearly as old as the phenomenon itself. As soon as it stormed the European political stage after World War I, it evoked reactions from multiple directions. From the Soviet Union came the authoritative marxist interpretation of fascism as an extreme agent of capitalism. Many conservatives saw it as a vulgar expression of the new political role of the amorphous masses and many other views followed. From the very beginning of fascism as an active force in European politics, it posed a problem of definition. If one thing was clear about it, it was that it could not easily and one-sidedly be defined. Thus it was in the inter-war years; and so it is even now, more than fifty years after the defeat of fascism.

Alois Brunner

10 maart 2001

Brunner werd in 1912 geboren in Oostenrijk. Op 19-jarige leeftijd werd Brunner in 1931 lid van de Oostenrijkse nazipartij. Spoedig maakte Brunner carrière in de partij en door zijn virulente antisemitisme werd hij toegevoegd aan de persoonlijke staf van Adolf Eichmann. In Wenen was hij verantwoordelijkheid voor de (gedwongen) emigratie van duizenden joden. Binnen nazikringen werd zeer verheugd gereageerd op de successen die Brunner behaalde.