Eerste Wereldoorlog

Bijdragen over de Grote Oorlog (1914-1918)


Bismarck kon beslissen of er een oorlog met Frankrijk zou komen of niet.

Het Onverdeelde Gebied van Moresnet was een vrijplaats voor avonturiers, idealisten en smokkelaars. Op 10 januari 1919 hield het op te bestaan. 

De laatste Duitse keizer blijft fascineren...

De Russische Revolutie

22 november 2016

Het is bijna 100 jaar geleden dat Lenin met een revolutie de macht overnam in Rusland. Tijd voor jubileumboeken.

De Verslagenen

7 november 2016

Het Interbellum? Een misleidend woord blijkt na lezing van De Verslagenen.

Hoe zou het proces van de Geallieerden tegen de Duitse keizer zijn verlopen wanneer Nederland hem had uitgeleverd?

Hoe de oorlog voor Duitse inwoners van Belgie niet eindigde op 11 november 1918.

In IJsselstein wordt een grote collectie memorabilia van de Olympische Spelen uit 1928 tentoongesteld.

Zowel de oude als de moderne Olympische Spelen gingen in principe gepaard met een periode van vrede. Tijdens de Spelen mocht er geen oorlog gevoerd worden.

 Een korte beschrijving.

Tot en met 11 september 2011 is de tentoonstelling Sisi & Wilhelm II –  Keizers op Corfu te zien in het RMO.

Ellen La Motte ging in 1915 achter de linies als verpleegster aan het werk en versloeg het oorlogsleed genadeloos in Het kielzog van de oorlog, een herontdekt meesterwerk.

De originele tekst van het Denkschrift van Alfred von Schlieffen uit 1905, het beroemdste militaire 'plan' aller tijden.

Het Schlieffenplan (1)

29 oktober 2010

“When cut down to essentials, the sole cause for the outbreak of war in 1914 was the Schlieffenplan – product of the belief in speed and the offensive.”1

3 oktober 2010: Duitsland betaalt de laatste aflossing van de in Versailles opgelegde herstelbetalingen.

Weinig mensen weten dat België een der allereerste afdelingen pantserauto’s bezat.

In Zacht en Eervol, nu vertaald als Before my Helpless Sight gaat historicus Leo van Bergen dieper in op de psychische en lichamelijke ontberingen van de soldaten aan weerszijden van het westelijk front in de Grote Oorlog.

Excursie: Verdun

9 december 2008

Het beroemde ‘In Flanders Fields-museum’ in Ieper- is een populair reisdoel voor Nederlandse scholen maar waar ik evenwel bijna nooit iemand over hoor zijn de ‘champs de bataille’ rond Verdun.

The Old Lie

9 december 2008

Zijn de slachtpartijen tijdens de Eerste Wereldoorlog het gevolg van een collectieve verstandsverbijstering?

Bespreking van Somerwil-Ayrton K. The train that disappeared into History: the Berlin-Baghdad Railway and how it led to the Great War

Prins Wilhelm-Karl van Pruisen, kleinzoon van de laatste Duitse keizer, is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Johanniter Orde, die tientallen jaren door de prins werd geleid, bekendgemaakt.

1914-1918

12 december 2006

Eerste Wereldoorlog, Somme, Ieper, Verdun, Gallipoli, Neutraliteitspolitiek, Russische Revolutie, Kerstvrede en meer....

Totale oorlog

2 december 2006

Was de Eerste Wereldoorlog een totale oorlog die zowel burgers als soldaten trof? De ULB organiseerde over deze vraag een colloquium in 2003, waarvan we nu het verslag kunnen lezen.

Waarom werden Britse soldaten Tommy’s genoemd, m.a.w. wie was de eerste, de echte Tommy? Lyn Macdonald beschrijft de Eerste Wereldoorlog.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft koningin Wilhelmina voor het eind van de Eerste Wereldoorlog de Duitse keizer Wilhelm II asiel aangeboden.

'De slagvelden van Wereldoorlog I' van Peter Bartonwordt opgesierd door de vele (panorama)foto's en is een lust voor het oog.

Twee Engelse jongetjes waren ongewild getuigen van de laatste seconden uit het leven van Aircraftman T. E. Shaw, beter bekend als 'Lawrence of Arabia.’

Wilhelm II voerde een eigen politiek, waarbij hij via baron von der Lancken met als doel een economische penetratie in Congo en liefst in samenwerking met de ‘andere grootmachten’

Italianen en Duitsers liepen elkaar vaak voor de voeten in WO II . Minder bekend is dat ook al in WO I de samenwerking van de Geallieerden één van de redenen voor hun overwinning is.

Dit boek wil een indruk geven van het grote aantal aspecten van de Eerste Wereldoorlog, dat op prentbriefkaarten is vastgelegd.

Angst voor de socialisten en de oorlog van koning Leopold I tot Albert I in een feestelijk vijfluik.

Charles Towshend stelling in Easter 1916: de Britse liberale regering stond de militarisering toe van Ierland, wat eindigde in het bloedig treffen van Pasen 1916 en de burgeroorlog.

Was het een oorlogsmisdadiger die op 10 november 1918 over de Duitse grens kwam en zijn toevlucht zocht in Nederland?

Foden beschrijft de loop der gebeurtenissen met historisch besef en gevoel voor satire. Dat maakt zijn romans tot een historische geschiedschrijving van een duizelingwekkende virtuositeit.

Amerikaanse wetenschappers hebben in een zwaar beveiligd laboratorium het griepvirus dat in de periode 1918-1919 tientallen miljoenen mensen doodde weer tot leven gewekt.

Toen het besluit eenmaal genomen was om de onbeperkte duikbootoorlog te beginnen leidde dit bijna tot uitschakeling van Engeland.

Een zoektocht van Mathilde naar haar verloofde Manech, die in de Eerste Wereldoorlog aan het front ter dood werd veroordeeld wegens zelfverminking.

Eerste Wereldoorlog

19 februari 2005

De herdenking van WO II gaat gepaard met een toegenomen belangstelling voor de WO I. Ook in Nederland neemt de interesse toe, nadat er 80 jaar nauwelijks aandacht aan geschonken werd.

Een verwoest landschap, ergens aan de Duits-Franse frontlijn, 1916. Een artilleriebombardement kondigt een zoveelste Franse stormloop aan, die voor de zoveelste keer wordt afgeslagen.

De herdenking van 80 jaar Eerste Wereldoorlog in 1998 was een gemiste kans. Voor velen bleek de Eerste Wereldoorlog synoniem voor Europas collectieve zelfmoord.

Larry Zuckerman uit Seattle onderzocht de les van de eerste bezetting van België en het waarom en de gevolgen van het niet afdwingen van juridische vervolging van verantwoordelijken.  

Via door journalisten opgetekende ooggetuigenverslagen én fragmenten uit dagboeken wordt getoond hoe de oorlog het leven van de burgers overhoop gooide en families uit elkaar scheurde.

Eerste Wereldoorlog

1 januari 2005

WO I inspireerde altijd veel minder historici, filmregisseurs en anderen dan WO II, wellicht omdat hij veel minder wreed was, zich op minder terreinen afspeelde en ook niet zo spectaculair was.

Gloria

22 juli 2004

Gloria, La grande guerra is gewijd aan het Italiaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1934 zijn de beelden op bevel van Mussolini ‘strategisch’ gemonteerd ...

Pact van Locarno

1 december 2003

Hoewel het Pact van Locarno slechts enkele jaren werkzaam is geweest, werd het door velen toch gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de politiek na  WO I.

De Eerste Wereldoorlog stond lange tijd in de schaduw van de Tweede, maar maakt sinds enkele jaren een bescheiden inhaalbeweging.