Historici

Portretten van invloedrijke historici

Huub Pragt, egyptoloog

15 januari 2009

"Alles wat ik aanbied heeft te maken met het doorgeven van mijn kennis en is voor me zelf ook weer ontwikkeling. En als ik het niet meer leuk vind zet ik er een punt achter."

Burgers, politici en scholieren weten niet veel meer van geschiedenis... Prof. dr. P. de Rooij gaf een inspirerende lezing over de tanende historische kennis onder burgers en politici

In de bundel Geschiedenis is als een olifant zijn zestien artikelen opgenomen waarin Kossmann zich van zijn beste kant laat zien.

Ranke formuleerde het historisme als legitimatie van de eigen historische methode en gaf de geschiedenis een eigen identiteit. Maar het historisme raakte in een crisis.

Leopold von Ranke

1 januari 2005

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.