HUUB PRAGT, EGYPTOLOOG

Geplaatst op 15 januari 2009 door Redactie
 Huub Pragt, egyptoloog
"Alles wat ik aanbied heeft te maken met het doorgeven van mijn kennis en is voor me zelf ook weer ontwikkeling. En als ik het niet meer leuk vind zet ik er een punt achter."

Huub Pragt in Sakkara, foto: Bjorn Koopmans

Na de middelbare school (Gymnasium A op het Alberdingk Thijm College in Hilversum) studeerde hij Egyptologie aan de Universiteit Leiden en was hij tien jaar verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het geven van cursussen en lezingen, het begeleiden van reizen en korte excursies op het vlak van het Oude Egypte. Pragt doet in zijn vrije tijd aan hardlopen en is een groot liefhebber van kunst en musea.

Geschiedenis.nl: Wanneer is uw fascinatie voor Egypte begonnen?
 
Huub Pragt: Mijn fascinatie is al begonnen toen ik 10 jaar was. Ik woonde toen in Tongeren in België, de oudste stad van België. De stad staat bol van archeologische belangrijke objecten, ook de oude stadsmuur is nog bijna helemaal in tact.
Ik werd zeer gestimuleerd door met name mijn vader, die me overal mee naar toe nam en alle boeken over het Oude Egypte voor mij kocht. Ik wist dus al heel jong dat ik Egyptologie wilde studeren, ook al probeerden sommigen in mijn omgeving mij daarvan af te krijgen. 'Er zou toch geen droog brood in dit vak te verdienen zijn'. Ik ben echter altijd bij mijn passie gebleven en liet me niet afleiden.

Geschiedenis.nl:  Wat houdt de studie Egyptologie in?  Is er veel belangstelling voor in Nederland?

Huub Pragt: De studie Egyptologie is een talenstudie en valt in Leiden onder de faculteit der Letteren. Met name het bestuderen van het oud-Egyptische hiërogliefen schrift is een zeer belangrijk onderdeel van de studie. Ook de verschillende taalfasen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast zit er veel kunstgeschiedenis en archeologie in de studie die als keuzevakken kunnen worden gekozen. Er zijn jaarlijks zo'n vijftien nieuwe studenten, dus het blijft een heel kleine groep. Er zit wel wat groei in de laatste jaren. Van deze ongeveer vijftien studenten per jaar studeert er maximaal de helft af.

Geschiedenis.nl: Egyptoloog bij het RMO. Dat lijkt me een mooie baan. Waarom bent u een eigen bureau begonnen?

Huub Pragt: Ik ben inderdaad tien jaar in dienst geweest bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), dat was al een prestatie op zich, als afgestudeerd egyptoloog, om zo'n geweldige baan te krijgen. Uiteindelijk besteedde ik vooral veel tijd aan het organiseren van publieksactiviteiten, ook rondom tentoonstellingen. Dit had niet altijd even veel met mijn vak te maken.
Na tien jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging, en omdat ik al ervaring had met het geven van cursussen en lezingen was de stap naar een eigen bedrijf voor mij eigenlijk wel een logische. En zo kan ik me weer fulltime bezig houden met het Oude Egypte en nog leuker met het doorgeven van mijn kennis.

Geschiedenis.nl:  U biedt lezingen, excursies, reizen, cursussen en rondleidingen aan. Daarnaast heeft u een historische roman geschreven (De Verborgen Tombe) over het oude Egypte. Zijn al die activiteiten noodzakelijk om het hoofd boven water te houden of bent u gewoon niet te stoppen?

Huub Pragt: Dat laatste is waarschijnlijk het geval, ik vind het vooral heel erg leuk wat ik doe, en dan zijn er altijd weer nieuwe producten die zo uitdagend zijn dat ik dat op wil pakken. Ik stuur helemaal niet op financiën, maar op wat ik leuk vind. Natuurlijk moet het wel zo zijn dat er belangstelling is voor de producten die ik aanbied, en dat levert vervolgens geld op. Soms kijk ik ook naar de draagkracht van de vragers. Ik heb een programma ontwikkeld voor middelbare scholen waarvoor ik niet het commerciële tarief reken. Juist omdat ik het belangrijk vind om ook deze groep te bereiken.
Het boek schrijven was echt een totaal nieuwe ervaring, en ook deze vorm is me heel erg bevallen. Mensen kunnen in hun eigen tijd de roman lezen en tegelijkertijd aan de hand van een leuk verhaal kennis over het oude Egypte opdoen.
Alles wat ik aanbied heeft te maken met het doorgeven van mijn kennis en is voor me zelf ook weer ontwikkeling. En als ik het niet meer leuk vind zet ik er een punt achter.

Geschiedenis.nl: Wie zijn uw klanten? Wat is uw meest succesvolle product?

Huub Pragt: Mijn klantenkring is vrij breed, mensen komen vanuit diverse invalshoeken en met verschillende voorkennis. Duidelijk patroon is wel dat ze op de een of andere manier een brede culturele interesse hebben vaak met een accent op het Oude Egypte. Voor de reizen naar Egypte is er altijd veel belangstelling, die vind ik zelf ook heel leuk om te doen. Je bouwt met elkaar aan de reis en de groep groeit gedurende de reis ook naar elkaar toe. Leuk is wel weer dat vele reisgenoten ook cursussen en lezingen volgen bij mij. Een van de speerpunten in mijn aanbod is de cursus hiërogliefenschrift. Ik merk namelijk dat het voor iedereen fascinerend blijft om iets van die ingewikkelde tekens te kunnen begrijpen en te kunnen lezen. En vanuit deze beginnerscursus ontstaan dan diverse leesgroepen op verschillende niveaus.


Op 17 december 2008 gaf Huub Pragt een gastcollege voor leerlingen van de brugklas van Helinium in Hellevoetsuis

Geschiedenis.nl: In het voortgezet onderwijs komen we meestal niet veel verder dan Aton, Toetanchamon en een prent uit het dodenboek. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. We moeten snel door met de Grieken en Romeinen... Heeft u zicht op wat er in het voortgezet onderwijs wordt verteld over Egypte en wat is uw mening over de stof en de plaats die Egypte inneemt in het curriculum?

Huub Pragt: Uiteraard vind ik wat er op de middelbare scholen over het oude Egypte wordt aangeboden veel te beperkt. Dat heeft dan niet alleen te maken met het feit dat ik er zo bezeten over ben. Ik vind namelijk dat het oude Egypte een veel grotere invloed heeft gehad dan we denken op onze maatschappij. Met name de invloed van het oude Egypte op andere oude culturen, zoals de Grieken, is vaak onderbelicht. De uitvinding van het schrift en ontwikkelingen in de kunst hebben een grondslag in het oude Egypte. Ik geef steeds meer workshops op middelbare scholen en iedereen is altijd erg enthousiast. Dat kan dan gaan over het hiërogliefenschrift, maar ook over de Egyptische cultuur in brede zin.


Geschiedenis.nl: Stel u krijgt van minister Plasterk en de Egyptische overheid de vrije hand om vijf jaar lang onderzoek te doen binnen uw vakgebied.  Wat gaat u doen?

Huub Pragt: Ik zou mijn tijd verdelen tussen de volgende zaken:
- Ik ga dan op zoek naar het graf van Mencheperra, de hoofdpersoon uit mijn boek 'De Verborgen Tombe'. 
- Ik zou een programma maken voor middelbare scholen waarin ik een volledig uitgewerkte workshop hiërogliefenschrift aanbied, met de nadruk op de gymnasia. Daarnaast zou ik voor middelbare scholieren een cursus schrijven over het onderwerp "Napoleon en Egypte."

Meer informatie over cursussen, reizen, rondleidingen, lezingen en marathonlopen in Egypte: Egyptologie.nl
 

 

Bericht geplaatst in: artikel, feniks docenten