STADHOUDERS IN DE NEDERLANDEN, VAN HOLLAND TOT VLAANDEREN, 1448-1879

Geplaatst op 19 september 2017 door Redactie
Stadhouders in de Nederlanden, van Holland tot Vlaanderen, 1448-1879
De beroemdste stadhouder der Nederlanden

Arnout van Cruyningen schreef een boeiend overzicht van de stadhouders in de Nederlanden.

Een stadhouder was de plaatsvervanger van het hoogste gezag. Doordat dat hoogste gezag er vaak niet was werd het stadhouderschap van een tijdelijk een permanent ambt. Alleen leden van de hoge adel die lid waren van de Orde van het Gulden Vlies kwamen in aanmerking voor het stadhouderschap. Zij waren vaak door huwelijken en familiebanden met elkaar verbonden. In het jaar 1448 benoemde hertog Filips de Goede van Bourgondië zijn raadsheer Jan van Lannoy tot stadhouder van Holland, Zeeland en West/Friesland. Hij was de eerste stadhouder.

Van de zestiende tot de late achttiende eeuw waren zeven leden van de familie van Oranje-Nassau stadhouder. Nadat de Tachtigjarige Oorlog was uitgebroken (1568), waren stadhouders in dienst van de soevereine Staten van een gewest. Daarnaast was de stadhouder van Holland ook opperbevelhebber van het leger en de vloot. Een stadhouder moest dus van vele markten thuis zijn. 

Van Cruyningen behandelt alle stadhouders die vanaf 1448 werkzaam waren in de zeventien provinciën. Het zijn fraaie  en afgewogen portretten geworden. 

Prins Willem V, bijvoorbeeld. Hij wordt soms voor een onnozele hals en een dwingeland gehouden en kreeg de schuld van veel misstanden in de Republiek. Maar volgens Van Cruyningen was hij goedhartig en oprecht. Hij had te maken met weerstand tegen het stadhouderlijk systeem vanuit de beweging der patriotten en de ongelukkig verlopen oorlog tegen Engeland. 

Het boek van Van Cruyningen geeft een belangrijk deel van onze vaderlandse geschiedenis weer. Uit de elf hoofdstukken is de historische ontwikkeling te volgen van de Staten-Generaal en het  stadhouderschap. Een aanrader!

Stadhouders in de Nederlanden. Van Holland tot Vlaanderen 1448-1879
Arnout van Cruyningen
Omniboek
Paperback / softback
240 pagina's
€19,99

 

 

Bericht geplaatst in: boekrecensie