HUIZEN IN NEDERLAND.DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW

Geplaatst op 11 april 2019 door Redactie
Huizen in Nederland.De negentiende en twintigste eeuw
Bron: Huizen in Nederland.

Een inspirerend tijdsbeeld van huizen en mensen.

Het boek Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van huizen en alles wat daarmee samenhangt. Dat resulteert in een tijdsbeeld van huizen en mensen. Denk aan de doorbraak van voorzieningen als stromend water, elektriciteit, verwarming, het toilet, de badkamer. Met behulp van de Woningwet kon men de slechte leefomstandigheden van de laagste inkomensgroepen verbeteren. Daarbij speelden hygiënisten, sociaal hervormers en artsen een belangrijke rol. Het kwam bij de armste bevolkingsgroepen regelmatig voor dat koken en slapen in één ruimte plaatsvond.

Het boek besteedt aandacht aan huizen voor zowel welgestelden als arbeiders. De huizen die in het bezit zijn van Vereniging Hendrick de Keyser krijgen bijzondere aandacht in de vorm van foto’s en beschrijvingen. Zoals het ‘Leeuwenkoppenhuisje’ aan de Molenstraat 8-10 in Warnsveld. Het is een arbeiders- of werkmanswoning uit de negentiende eeuw en bestond eerst uit twee woningen. Wat opvalt aan het huis zijn de chique ramen aan de voorkant van het huis, het geknikte dak en de leeuwenkoppen als deurkloppers aan de voordeur. Het pand heeft de uitstraling van een boerderij. 

De auteurs gaan in op onder meer het ambachtelijk bouwen, huizen voor de elite, de rol van opdrachtgever en architecten door de tijd heen en het interieur van huizen. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen industrialisatie, wonen en werken, technische ontwikkelingen en de wijze van bouwen, vormgeving en inrichting. Denk bijvoorbeeld aan huizen waarin ook een winkel, bedrijf of atelier aanwezig was. Ook wordt de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog benoemd en uitgewerkt, het tekort aan woningen van na de oorlog en het ontstaan van nieuwe wijken.

Het boek is zorgvuldig en overzichtelijk samengesteld met met een heldere tekst, fraaie foto’s, plattegronden en tekeningen. Dat maakt het werk extra aantrekkelijk en stimuleert tot goed kijken en vergelijken. De lezer kijkt  voortaan anders naar huizen. Je ziet wel eens voormalige winkels die verbouwd zijn tot woonhuis. De etalage van de voormailige kruidenier is nog als zodanig herkenbaar. Zo kun je in de eigen omgeving om je heen kijken en nagaan hoe gebouwen en huizen zijn ontstaan in de context van historische ontwikkelingen.

Huizen in Nederland, De negentiende en twintigste eeuw.
Dolf Broekhuizen, Coert Peter Krabbe, Niek Smit.
Waanders Uitgevers/Vereniging Hendrick de Keyser
456 pagina’s
1000 illustraties in kleur & zwart-wit
paperback
ISBN 9789462621749
€ 51,35

 

 

Bericht geplaatst in: boekrecensie