LEOPOLD VON RANKE

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005