HEL, HEMEL EN CHRISTENDOM

Voor steeds meer scholieren zijn onderwerpen uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd moeilijk te volgen omdat er geen voorkennis is van het christendom. Dit artikel bevat de basisideeen.

Lees meer
Geplaatst op 7 januari 2005 door Reinard Maarleveld

AFSCHEIDING IN ULRUM, 1834

Met de kerkelijke beweging in de 19e eeuw die we de Afscheiding noemen, verloor de Nederlandse Hervormde Kerk een deel van haar orthodoxe leden. Er vormden zich afgescheiden gemeenten. Uiteindelijk ontstonden zo gereformeerde kerken (in een bonte verscheidenheid).

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Peter van den Burg

WONDEREN

Gregorius van Tours heeft de wonderen van de heilige Martinus beschreven. Die bestonden voornamelijk uit genezingen van langdurig zieken, zoals verlamden, blinden en kreupelen.

Lees meer
Geplaatst op 20 oktober 2003