DROWNING GIRL

Hoewel het voorvoegsel ‘post’ in postmodernisme letterlijk een volgorde in tijd aanduidt, heeft het vanaf het begin meer de betekenis van ‘anti’ gehad.

Lees meer
Geplaatst op 12 februari 2005 door Ingrid van der Chijs

TRIOMF VAN HET HISTORISME

Ranke formuleerde het historisme als legitimatie van de eigen historische methode en gaf de geschiedenis een eigen identiteit. Maar het historisme raakte in een crisis.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Julie Mosmuller