Selecteer een quiz

Vietnam II: De Franse periode

Quiz bij het examenonderwerp 2010 havo/vwo Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam. 10 vragen over de Franse periode (1945-1954).