Selecteer een quiz

Vietnam III: van Geneve tot Tonkin

Quiz bij het examenonderwerp 2010 havo/vwo Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam. 10 vragen over de periode tussen de Geneefse akkoorden (1954) en de uitbreiding van de oorlog onder Johnson (1964).