Selecteer een quiz

Vietnam V: Van Tet tot Parijs

Quiz bij het examenonderwerp 2010 havo/vwo Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam. 10 vragen over de periode tussen het Tet-offensief (januari-februari 1968) en de Parijse Akkoorden (januari 1973)