Selecteer een quiz

Tijd van ontdekkers en hervormers

Renaissance en vroegmoderne tijd: 1500 - 1600