Kalender

1674

Einde aan Franse bezetting van de Republiek

1677

Huwelijk tussen Willem III en Maria Stuart van Engeland (dochter van Jacobus, niet verwarren met eerder huwelijk)

1678

Vrede Republiek met Frankrijk
Vrede van Nijmegen met Frankrijk

1679

Ontstaan van de Whigs en Tories in Engeland

1683

Tweede belegering van Wenen door de Turken

1685

Herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV
Zijn dochter niet
Jacobus II wil Engeland weer enigszins terug laten keren naar de katholieke kerk, zijn zoon wordt rooms-katholiek opgevoed

1688

Declaration of rights in Engeland