MACHT ZONDER GRENZEN

Geplaatst op 31 juli 2006 door Frank Heinen
Dit  is een interessant boek voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Romeinse geschiedenis en nog niet echt 'ingewijd' zijn in dit vakgebied.

machtzondergrenzenicoon‘Macht zonder grenzen, Rome en zijn imperium' is een van de vele boeken over de Romeinen verschenen van de hand van Fik Meijer, hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook de auteur van onder meer interessante werken als 'Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel' en ‘Keizers sterven niet in bed'.

Meijer beschrijft in dit boek vooral de Romeinse geschiedenis van 350 voor Christus tot 500 na Christus. Zoals de titel al doet vermoeden richt het boek zich vooral op de expansiepolitiek van de Romeinen en tracht ‘Macht zonder grenzen' in een kleine 400 pagina's het verhaal te vertellen van de plotselinge opkomst, de geleidelijke groei en het uiteindelijke verval van een van de machtigste en meest tot de verbeelding sprekende rijken uit de wereldgeschiedenis. 

Aan bod komen onder meer de belangrijkste veldslagen (bijv. de slagen bij Cannae, Zama, het Teutoburgerwoud etc.), sleutelmomenten uit de Romeinse geschiedenis alsmede de beleidsmatige beslissingen van een aantal keizers die een verregaande invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het rijk. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die het boek bevat, hebben we hier zeker niet te maken met een gortdroge opsomming van historische feiten en jaartallen. Meijer verstaat de kunst om die informatie te verpakken in een levendig verhaal dat boeiend en goed leesbaar blijft.

Door regelmatig uit het werk van klassieke auteurs als Livius en Polybius te citeren, voegt hij bovendien nog een extra dimensie aan het boek toe. Het werk van Meijer is meer beschouwend en wat minder literair van aard dan het oeuvre van collega's als Johan Huizinga en Jan Romein, maar past toch in de traditie van de zogenaamde verhalende geschiedschrijving.

           
machtzondergrenzenboek‘Macht zonder grenzen, Rome en zijn imperium' is duidelijk geen boek dat alleen geschreven is voor een select gezelschap vakhistorici, maar eerder een poging van Meijer om tevens een breder publiek te bereiken dat bestaat uit leken met een bovengemiddelde belangstelling voor antieke geschiedenis. Het gebruik van specialistisch aandoende vakhistorische termen wordt grotendeels vermeden en ook thematisch gezien blijft het boek vooral beperkt tot hoofdlijnen.

De wens van Meijer om zich tot een breed publiek te richten, resulteert af en toe in een lichte (over)simplificatie van bepaalde gebeurtenissen en/of periodes of in enigszins kromme, geforceerd aandoende zinsconstructies, maar deze schoonheidsfoutjes doen weinig af aan het verhaal als geheel. 'Macht zonder grenzen, Rome en zijn imperium' is een interessant boek voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Romeinse geschiedenis en nog niet echt 'ingewijd' zijn in dit vakgebied. Voor vakhistorici vormt het boek bovendien een aardige aanvulling op al eerder verschenen literatuur over dit thema. 

Titel: Macht zonder grenzen
Auteur: Fik Meijer
ISBN: 90 253 34229/NUR 683
Uitgeverij: Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005
Aantal pagina's: 399, met afbeeldingen, bibliografie, register
Prijs: € 19,95

 

Bericht geplaatst in: boekrecensie