DE ZELFDESTRUCTIE VAN HET RUSSISCHE VOLK

Geplaatst op 11 februari 2008 door Jef Abbeel
Het wonderbaarlijke vermogen van het Russische volk om zichzelf te gronde te richten...

Dit essay beschrijft het verval van Rusland sinds 1985 en het wonderbaarlijke vermogen van het Russische volk om zichzelf te gronde te richten. Het kreeg weinig aandacht in de media behalve in het vaktijdschrift Prospekt.

Max Bader geeft eerst de feiten : de levensverwachting van de gemiddelde man is gedaald tot 58 jaar, 6 jaar lager dan 40 jaar geleden. De vrouw heeft meer geluk : zij wordt 72, net zoals 40 jaar geleden. Bijgevolg zijn er 10 miljoen meer vrouwen dan mannen. Het aantal geboortes is op 20 jaar gehalveerd : van 2,2 kinderen per vrouw of 2,5 miljoen in totaal in 1987 naar 1,2 kinderen per vrouw of 1,3 miljoen nu. Men voorziet een verdere daling, behalve bij de niet-Russen. In de Kaukasus bv. liggen de geboortecijfers veel hoger. Als Rusland een "natuurlijke" ontwikkeling had doorgemaakt, dan zouden er nu 300 tot 400 miljoen mensen leven i.p.v. 141 miljoen nu.

De oorzaken dan : de mentale ontreddering en sociale ontwrichting door het verlies van 14 sovjetrepublieken en van Oost-Europa, de economische crisis, privatiseringen, roebelcrisis (1998), te veel wodka en bier, zelfmoord ( 60.000 per jaar, o.a. onder mishandelde rekruten), moord ( 45.000 per jaar, onder wie veel vrouwen door hun partner), abortus, onvruchtbaarheid van één vrouw op zes, de oorlog in Tsjetsjenië (1.000 à 2.000 soldaten p.j.), drugs, HIV, racisme en xenofobie, braindrain naar New York, Los Angeles, Londen, Berlijn, Tel Aviv.

Sinds Poetin is er weer economische groei, door de uitvoer van olie, gas, hout en metalen, maar die groei komt niet ten goede van gepensioneerden, leraren, wetenschapsmensen.

Hij heeft aanhangers in alle sociale lagen. Zijn portret hangt overal, zijn persoonlijkheidscultus doet denken aan Stalin. Dank zij de grondwet van 1993 heeft hij enorme volmachten. En toch is het BNP van het potentieel rijkste land nauwelijks groter dan het Nederlandse. Het barre noorden en het verre oosten lopen leeg. In de 13.000 spookdorpen komen wolven, beren en Chinezen de lege plekken opvullen.

De auteur voorspelt dat het nooit meer goed zal komen met Rusland, omdat de Russische natie fysiek uitsterft : je ziet geen kinderen meer op straat. Hopelijk komt zijn voorspelling niet uit. Zijn prognose dat iemand uit de naaste omgeving van Poetin de nieuwe president zou worden, zal wel uitkomen. Het bevolkingscijfer dat hij citeert voor 2006 ( 143 miljoen, p.6. ) is inmiddels al gedaald naar 141 miljoen (CIA-Factbook en Wikipedia). De koers van de roebel is verder gedaald van 33 (p. 30)naar 36 per euro.

Het boekje komt wel zeer overtuigend en beklijvend over. De auteur kent Rusland door en door. Zijn taalgebruik is soms ouderwets, er staan tegenstrijdigheden in ( geen braindrain volgens p. 23, wel volgens p. 37), een verklarend lijstje of register van de vele Russische woorden zou handig geweest zijn. Nu moet je maar onthouden wat bespredel, chamstvo, dedovsjtsjina enz. betekenen. Ik mis ook grafieken die de evolutie van de bevolking aanschouwelijk voorstellen.

De voorsprong van de vrouw op de man kan dalen in de toekomst : in 1992 rookte slechts 7%, in 2003 meer dan 15 %. Verklaring : sinds 1992 is de tabaksmarkt geprivatiseerd, tabaksreclame toegelaten en overtuigen Philip Morris en British American Tobacco ook de vrouwen van het "nut" van hun producten. Bij de mannen ging het percentage omhoog van 57 naar 63 (DS,7.2.8).

Tot slot : Bader had ook enkele positieve aspecten van het nieuwe Rusland mogen vermelden. De economische groei bedraagt al jaren 8% en die zal toch niet enkel ten goede komen van 5 % van de bevolking.

Max Bader,
De zelfdestructie van het Russische volk.
Uitgeverij Triade / Pegasus, A’dam / Van Halewyck, Kessel-Lo, 2006.
60 p.; ISBN 90-805199-2-8; € 9,50.

 

 

Bericht geplaatst in: artikel, boekrecensie