HET VREDESJAAR 1609

Geplaatst op 24 juli 2009 door Haags Historisch Museum
Het Vredesjaar 1609
In 2009 is het 400 jaar geleden dat de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse koning het Twaalfjarig Bestand sloten.

Anoniem. De Hofvijver vanaf het Doelenterrein, 1553. Collectie Haags Historisch Museum

Er werd afgesproken om twaalf jaar lang niet te vechten. Het bestand vormde een rustpauze na veertig jaar opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse landsheer. De totstandkoming had veel voeten in de aarde. Moegestreden onderhandelden de partijen vanaf 1608 o.a. op het Binnenhof in Den Haag over vrede. Het werd een staakt-het-vuren dat pas een jaar later gesloten werd in Antwerpen.

Het Haags Historisch Museum presenteert in het najaar in de tentoonstelling Het Vredesjaar 1609,  het verhaal van de totstandkoming van dit Bestand en de gevolgen er van. De tentoonstelling loopt van 16 september 2009 t/m 10 januari 2010. De vaak moeizame onderhandelingen tussen de internationale gezanten in Den Haag komen aan bod maar ook de onrust en ruzies gedurende het Bestand.

Het tijdelijke einde van de strijd in 1609 luidt het begin van de Gouden Eeuw in. Tot groot genoegen van vooral de Hollandse kooplieden die nu weer vrij handel konden bedrijven. De steden maakten na 1609 een enorme economische groei door. Tegelijkertijd zorgt het ontbreken van een gemeenschappelijke vijand voor veel interne onrust en politiek gekonkel. Het verhaal van Maurits en Van Oldenbarnevelt is hiervan het bekendste. In de tentoonstelling worden de vele Spaanse en Nederlandse hoofdrolspelers belicht waarbij bijzondere aandacht aan Hugo de Groot wordt geschonken. De tentoonstelling eindigt met het beëindigen van het Bestand en de hervatting van de strijd tussen de Republiek, Spanje en de Zuidelijke Nederlanden.
Mare Liberum-manifestatie in Den Haag van 21 september t/m 11 december 2009  

Deze tentoonstelling, Het Vredesjaar 1609, vormt in Den Haag één van de hoofdbestanddelen van de Mare Liberum-manifestatie, die stilstaat bij de eveneens vierhonderdjarige viering van dit internationaal zeer invloedrijke geschrift van Hugo de Groot. Zijn Mare Liberum, over de vrije zee, wordt gezien als een van de eerste bouwstenen van het internationaal recht. Voor Den Haag heeft deze viering daarom speciale betekenis. Den Haag is de internationale stad van vrede en recht door de aanwezigheid van belangrijke instituten, zoals het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in het Vredespaleis.
 
Haags Historisch Museum: 16 september 2009 t/m 10 januari 2010
www.haagshistorischmuseum.nl
 

Bericht geplaatst in: artikel, nieuwtje