KEERPUNT 1942: VAN KLEFFENS EN DE SOVJET-UNIE

Geplaatst op 3 september 2009 door Wybrich de Haan
Keerpunt 1942: Van Kleffens en de Sovjet-Unie
Wyrbich de Haan onderzoekt de rol van minister Van Kleffens bij het herstel van de diplomatieke banden met de Sovjet-Unie in 1942.
Foto: Het oorlogskabinet-Gerbrandy I (v.l.n.r.): Ir. J.W. Alberda, Dr. J. van den Tempel, Mr. J.R.M. van Angeren, Prof. Mr. P.S. Gerbrandy, P.A. Kerstens, Mr. E.N. van Kleffens, J.Th. Fürstner, Dr. G. Bolkestein, H. van Boeijen en Jhr. Mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen.  Bron DBNL

De Tweede Wereldoorlog noodzaakte de Nederlandse regering tot een ingrijpende wijziging van de buitenlandse politiek. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken E. N. Van Kleffens herstelde  in 1942 de diplomatieke banden met de Sovjet-Unie. Deze banden had de Nederlandse regering verbroken na de Russische revolutie en machtsovername van de communisten in 1918. Ook andere landen weigerden in eerste instantie de nieuwe regering te erkennen. Nederland was echter in 1942 een van de laatste landen die haar betrekkingen met de Sovjet-Unie herstelde. Deze uitzonderlijke positie maakt het interessant voor onderzoek. In dit artikel staat daarom de vraag centraal: in hoeverre stond Van Kleffens een actieve toenaderingspolitiek ten opzichte van de Sovjet-Unie voor in de tijd dat hij minister van Buitenlandse Zaken was?

Het volledige artikel in pdf
Bericht geplaatst in: artikel